Vad är en fysisk person?

Vad är en fysisk person?

Med begreppet ”Fysisk person” menas en privatperson. Detta till skillnad mot Juridisk person som bland annat kan vara ett företag, en organisation eller en förening.

Är ett företag fysisk person eller juridisk person?

Ett företag är i regel en juridisk person. Det är därmed företaget som ingår avtal samt har tillgångar och skulder. Vid en stämningsansökan är det företaget som står som part i målet.

Är det däremot en Enskild firma är det inte en juridisk person. Med Enskild Firma är ägaren av firman och själva firman en och samma sak. Därmed är den fysiska personen som driver firman ansvarig för allt som sker inom firman. I och med att denna företagsform klassas som fysisk person är det även personen som ingår avtal, lånar pengar samt står som mål i juridisk tvist.

Vad är det för skillnad på fysisk person och juridisk person?

Den tydligaste skillnaden är att en fysisk person är en privatperson, en människa. Med andra ord en person som kan agera på egen hand efter egna beslut.

Exempel på juridiska personer är företag, organisationer, föreningar, staten, stiftelser, dödsbon och konkursbon. Likt en fysisk person kan juridiska personer ha tillgångar och skulder men till viss del kan en juridisk person skydda dess ägare från det personliga ansvaret.

I första hand är det den juridiska personen som ekonomiska krav och skadestånd ska riktas mot. Domstol kan däremot avgöra att personer har ansvarsskyldighet och därmed anse att ägarna, alternativt andra fysiska personer, är skyldiga att betala en skuld eller liknande.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %