Vad är en gäldenär?

Vad är en gäldenär?

En gäldenär (låntagare) är någon som har en skuld till någon annan. I de flesta fall är gäldenären en privatperson som har en skuld hos banken, men en gäldenär kan även vara ett företag. Ofta består skulden i pengar, men det kan även vara en skuld i form av en tjänst. Motsatsen till en gäldenär är en borgenär, det vill säga den som gäldenären står i skuld till.

Gäldenären är (låntagaren) som är skyldig borgenären (långivaren) en skuld.

Vad är gäldenär

I vilka sammanhang används ordet?

Gäldenär är ett gammalt klassiskt ord för den som är skyldig pengar eller en annan tillgång. Därmed kan man säga att alla som har bolån eller privatlån är gäldenärer hos banken. Mer vanligt är dock orden kreditgivare och kredittagare i skuldebrev till privatpersoner. Det finns sammanhang där ordet fortfarande förekommer i förhållandevis stor utsträckning, borgensåtagande. Gäldenären är då den som tar lånet och borgensmannen går i god för att lånet kommer återbetalas, annars går ansvaret över på den borgensmannen i sin helhet. Ett populärt exempel när borgensman används är när föräldrar hjälper sina barn med köp av bostad. Gäldenär används mer i skriftspråk än i talspråk.

Två typer av gäldenärer

Det finns två typer av gäldenärer; penninggäldenärer och naturagäldenärer. Penninggäldenärer förekommer oftare och det är när skulden består av pengar. Naturagäldenärer kan vara något annat, förslagsvis en tjänst som är betald för men ännu icke utförd. T ex en privatperson har betalat en hantverkare för att renovera ett badrum, hantverkaren har struntat i att renovera badrummet, då blir hantverkaren en naturagäldenär och måste slutföra badrummet för att bli av med skulden. Naturagäldenären har alltså en skuld fram tills dess att tjänsten är utförd.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %