Vad är Gåvobrev?

Vad är Gåvobrev?


Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att en gåva har givits och eventuella villkor kring överlåtelsen. Det kan bland annat reglera gåva av en bostadsrätt, en fastighet, pengar eller värdepapper (såsom aktier eller fonder). Ett vanligt tillfälle då gåvobrev upprättas är vid överlåtelse av andel i en bostadsrätt eller fastighet– med eller utan lån – mellan sambos eller makar. Det är nämligen krav på att ett gåvobrev upprättas för att en gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt ska bli juridiskt giltig. Vid gåva en pengar och annan lös egendom anses gåvan däremot juridiskt bindande i samband med att gåvan byter ägare rent fysiskt.

vad är gåvobrev


Varför skrivs gåvobrev?

Ett gåvobrev skrivs i det fall en egendom ska överlåtas och man vill att denna överlåtelse ska regleras på något sätt. Bland annat kan man skriva att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och inte behöver tas upp i en eventuell bodelning eller att personen inte ska få tillgång till gåvan förrän vid en viss ålder.

Genom att skriva att det ska vara enskild egendom säkerställs det att den tillhör personen trots exempelvis skilsmässa. Det kan även vara ett sätt att minska risken för kommande arvstvister genom att det i gåvobrevet anges om gåvan ska ses som förskott på arv, som enskild egendom eller om det ska finnas andra krav kring gåvan.

Vad bör ett gåvobrev innehålla?

För att ett gåvobrev ska vara giltigt krävs det att givare och mottagare anges. Det ska även finnas en beskrivning kring vad det är som gåvobrevet gäller. I det fall det handlar om pengar är det en tydlig summa. Är det istället en produkt (ex. klocka, halsband, bil) finns en stor fördel att beskriva denna produkt på ett sätt som gör att den kan skiljas mot liknande produkter.

Andra saker som bör nämnas är en överlåtelseförklaring, om det finns några villkor kring överlåtelsen samt underskrifter från bägge parter. Det ska även framgå var (ort) samt när (datum) som gåvobrevet skrevs under.

Beroende på vad som ges i gåva kan ett gåvobrev vara utformat på olika sätt. Det är exempelvis stor skillnad på om det gäller en mindre summa pengar eller en bostadsrätt.

Måste upprättande av gåvobrev bevittnas?

Generellt behövs inte upprättande av ett gåvobrev bevittnas. Däremot krävs detta om det gäller ett gåvobrev för fastigheter eller tomträtter. Vid fastighetsöverlåtelser krävs alltid gåvobrev.

Vilka villkor är vanliga att skriva i ett gåvobrev?

De villkor som skrivs i ett gåvobrev kan bland annat reglera när gåvan ska vara tillgänglig för mottagaren samt hur den ska förvaltas. Ett tydligt exempel på detta är om man vill ge en gåva till en omyndig person men inte vill att pengarna ska vara tillgängliga förrän personen är myndig. Då kan en åldersgräns anges som villkor. Ett annat villkor som ibland förekommer är att gåvan inte får säljas eller ges vidare inom en viss period efter att man erhållit den.

Ska gåvobrev registreras?

I vissa fall registreras gåvobreven av myndigheter. Det gäller exempelvis när gåvobrev ges mellan makar samt om det är en fastighet som är gåvan.

Om gåvan sker mellan makar kan den registreras hos Skatteverket genom att gåvobrevet lämnas in till dem. Är det en fastighet måste lagfarten ändras. Detta sker genom att man först registrerar gåvobrevet hos Skatteverket och sedan skickar in detta till Lantmäteriet. I detta fall ska även ansökan om lagfartsändring bifogas.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %