Vad är Gdpr?

Vad är Gdpr?


GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation dvs. det regelverk som EU utarbetat och som börjar gälla 25:e maj 2018. Regelverket reglerar hur hantering av personuppgifter får ske av bland annat företag och organisationer. I Sverige kommer regelverket att implementeras i Dataskyddslagen och Datainspektionen kommer vara tillsynsmyndighet.

vad är gdpr


Här följer några av de förändringar som kommer att ske när GDPR börjar att gälla.

Hårdare straff med GDPR

Nuvarande personuppgiftslag (PUL) har ofta varit föremål för kritik då den ansetts varit ”tandlös” i och med att straffen varit mycket låga. Med GDPR blir det stor skillnad. Om ett företag inte följer gällande regler kan en administrativ sanktionsavgift tvingas betalas. Den kan vara ända upp till 20 miljoner Euro alternativt 4% av företagets globala omsättning.

I Sverige är det Datainspektionen som kommer att vara tillsynsmyndighet men utöver dem finns även Dataskyddsstyrelsen inom EU vilka har uppgift att både skapa riktlinjer och besluta om vissa tolkningar av dessa riktlinjer.

Personuppgifter enligt GDPR

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan knytas till en specifik privatperson. Det kan därmed vara namn och personnummer likväl som bankuppgifter, foton, IP-adress, information om hälsotillstånd m.m.

GDPR är samma i hela EU

Tidigare lag grundades visserligen också på ett direktiv men varje medlemsland kunde både tolka och implementera detta direktiv på olika sätt. Därmed har det varit något olika regler i de olika medlemsländerna. Nu gäller exakt lika lagtext oberoende land.

GDPR – för ökad integritet

En av de största punkterna för konsumenterna är den ökade integriteten. Företag och organisationer som hanterar personuppgifter måste kunna uppge vilka uppgifter de har, varför dessa sparas samt hur de kommer att hantera uppgifterna. Som konsument ska det även bli lättare att ange att personuppgifter inte får användas av ett företag. Detta exempelvis för att undvika adresserad reklam. Som privatperson ska man även kunna kontakta företaget och få veta vilka uppgifter de har samt hur dessa är tänkta att användas.

GDPR ökar möjligheten och rättigheten att bli ”glömd” av ett företag. Det ska därmed bli lättare, under vissa förutsättningar, att få dem att ta bort uppgifterna. Är uppgifterna felaktiga ska även korrigering ske på konsumentens begäran.

Missbruksregeln försvinner

Tidigare har det varit möjligt att hantera personuppgifter i enkla listor, eller liknande, utifrån missbruksregeln. Uppgifterna har kunnat sparats förutsatt att det inte ansetts vara kränkande. Men det kommer inte att kunna genomföras efter att nya lagen gäller.

GDPR – frivilligt samtycke

I GDPR framgår att samtycke ska vara frivilligt. Detta har av flera experter tolkats som att företag inte kan kräva att få spara personuppgifter för att en person ska få ta del av deras tjänst eller köpa deras varor.

Hårdare regler för företag och organisationer

I EU-förordningen presenteras begreppet ”Privacy by default”. I korthet betyder det att företaget måste ha kunskap om hur personuppgifterna hanteras och att denna hantering alltså inte kan lämnas över till ett externt företag.

Som företag bör man alltså ställa sig frågor som Varför uppgifterna sparas, Hur de sparas, Hur de används och Vem som har tillgång till dessa.

Snabb rapportering till Datainspektionen vid intrång

I det fall ett företag eller organisation upptäcker dataintrång som innebär risk att personuppgifter kan nås måste intrånget anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Detta gäller även om företaget av misstag gör något som innebär att informationen kan läcka ut. I bägge dessa fall ska även de personer kontaktas vars personuppgifter läckt.

Ovan information är en kortare sammanfattning och exempel på vad som kommer att ändras med den nya lagen. Lagen till sin helhet kan ses här

 

 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %