Vad är handpenning?

Vad är handpenning?

En handpenning är en summa pengar som betalas i förskott av en köpare vid ingående av ett avtal. Det är alltså en delbetalning av slutlikviden, det totala belopp som ska betalas. Handpenningen fungerar som en säkerhet för säljaren då den visar att köparen är seriös och binder sig till avtalet. En ofta använd nivå på en handpenning är 10 procent av den totala köpesumman.

Vad är handpenning

Varför ska man betala handpenning?

Precis som beskrivs ovan så fungerar handpenningen som en säkerhet som visar att köparen har för avsikt att fullfölja köpet. Om nu köpet inte skulle gå igenom så får säljaren i alla fall handpenningen och köparen förlorar denna. Därför avslutas de flesta affärer när handpenning erlagts i och med att köparen inte vill gå miste om denna.

Vem skulle låta handpenningen förfalla?

Det finns specialfall där köparen låter handpenningen förfalla. T ex kan det vara företag som väljer att köpa ett annat företag. Efter att de lagt handpenningen så kommer det fram information som gör att köparen inte längre vill slutföra köpet av det andra företaget och väljer att ta en mindre förlust på kort sikt och bli av med sin handpenning än att köpa hela företaget och sitta fast med ett långsiktigt problem. För privatpersoner kan det vara liknande situationer. Givetvis skall bostaden vara väl undersökt före köpet men om det skulle komma fram något problem efteråt som inte är tillräckligt avgörande för att häva köpet men som av personliga skäl gör det omöjligt att tillträda så kan privatpersonen välja att gå miste om handpenningen för att inte behöva betala för hela bostaden och sitta fast med ett boende som man ångrat sig att köpa.

Hur stor ska en handpenning vara?

Handpenningen är ofta 10 %. Storleken hänger ihop med att säkerställa att köpet genomförs. För att affärer skall komma till stånd så är ofta flera personer inblandade och för att inte slösa varandras tid så är handpenningen förhållandevis stor för att knyta köparen till sitt löfte om att köpa objektet. I bostadsaffärer så hjälper ofta banken till som ställt ut bolånet med handpenningen. Sedan regleras den egna insatsen efteråt. Men detta är olika för varje kund. Vissa kunder väljer att använda egna insatsen till handpenningen och resterande del får bli bottenlån och topplån på tillträdesdagen.

Hur finansierar man sin handpenning?

De flesta privatpersoner sparar ihop till sin handpenning över många år. Andra får hjälp av sina föräldrar med handpenning som de sedan betalar tillbaka över tid. Men ibland kan boendesituationen behöva lösas omgående och då kan man ta ett handpenningslån eller ett privatlån utan säkerhet för att kunna stänga affären och köpa sitt drömboende


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %