Vad är helikopterpengar?

Vad är helikopterpengar?

Helikopterpengar, eller ”helicopter money” som det engelska uttrycket lyder, är en teoretisk term för att stimulera inflationen, myntad av Nobelpristagaren och ekonomen Milton Friedman. I slutet av 40-talet förklarade han: ”Låt oss anta att en helikopter flyger över vårt samhälle och släpper sedlar från himlen, vilket självklart snabbt samlas upp av medborgarna i samhället.” Hans tanke var att befolkningen skulle spendera pengarna och som en följd skulle ekonomin stimuleras och senare inflationen öka.

Vad är helikopterpengar

Hur fungerar helikopterpengar?

Helikopterpengar diskuteras i dagens termer som en engångsinjektion av pengar till samtliga medborgare för att öka köpkraften och stimulera ekonomin. Istället för att släppa ut pengar med en helikopter, som var en bildlig förklaring, skulle pengarna sättas in på var mans konto, alternativt ske som en form av skattereduktion. Ett helikoptersläpp i modern tid skulle kunna finansieras genom att regeringen emitterar nya statsobligationer som riksbanken sedan köper. Rent praktiskt lånar regeringen pengar av riksbanken, som de sedan inte behöver betala tillbaka – med andra ord är lösningen direkt finansierad av sedelpressarna.

– ”Riksbanken och regeringen kommer alltså överens om att skriva av, glömma, de där obligationerna. Hushållen har fått pengarna, och då har man alltså skapat nya pengar på ett väldigt tydligt sät.” säger Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea.

Var finns helikopterpengar?

Helikoptersläppet spås ske inom en snar framtid. Sannolikt blir det Japan som blir det första landet att utöva teorin i praktiken. Japan har under flera år haft lågt tillväxt och inflation i kombination med en statsskuld som för närvarande är 250 % av BNP. Japan har ett preliminärt budgetunderskott på 6% av BNP, utöver det kommer OS 2020 att bidra till ökad belastning av ekonomin och momshöjningen har skjutits upp till 2019. Investeringsbolaget PIMCO spår risken att Japans Centralbank på sikt kommer förlora sitt oberoende och börja direktfinansiera statens budgetunderskott. Helikopterpengar anses vara en sista utväg att stimulera inflationen.

”Bank of Japan köper nästan 100 procent av Japans nyutfärdade statsobligationer. De gör det som en självständig institution, men faktum är att de agerar som om de redan vore en del av finansdepartementet. Om situationen fortsätter så här ett par år är det möjligt att Bank of Japan faktiskt blir en del av finansdepartementet”, säger Andrew Bosomworth.

Helikopterpengar i Sverige

Helikopterpengar har ännu inte diskuterats som en konkret lösning för att stimulera svensk ekonomi. Kritiker menar att förslaget känns oseriöst och oansvarigt och få personer kan tänka sig att problem med privatekonomin kan stimuleras genom att konsumera mer.

För två år sedan var det otänkbart att Riksbanken skulle införa minusränta och köpa statsobligationer, något som är högst aktuellt idag.

– ” Hur radikalt det här förslaget än är måste det ställas i kontrast till de okonventionella och radikala metoder som redan används utan tillräckliga resultat” säger Andreas Wallström, professor i ekonomi vid Handelshögskolan. Han förklarar vidare att diskussionen om helikopterpengar har tagit alltför liten plats i den politiska debatten i Sverige och att han ser stora fördelar med en ”expansiv finanspolitik”.

I dagsläget finns det konkreta hinder för helikopterpengar, för att kunna genomföra det krävs en lagändring och samordning med finansdepartementet.

Vilka risker finns det med helikopterpengar?

Det finns en del risker i samband med ett genomförande av helikopterpengar. Tanken med metoden är att få fart på ekonomin genom att man som privatperson spenderar pengarna så att de skjuts in i det ekonomiska kretsloppet. Privatpersoner köper varor och tjänster, staten får skatteintäkter, företaget blir mer lönsamma och kan anställa fler, fler har råd att spendera. I osäkra tider diskuteras det om man som privatperson istället väljer att spara pengarna eller betala av lån, då får inte pengarna samma direkta utväxling som det är tänkt.

Risken finns också att en utbetalning av helikopterpengar skulle öka priserna på den redan utsatta bostadsmarknaden, fler skulle ha råd med bostad och de som redan har skulle kunna köpa dyrare, trots att antalet bostäder förblir desamma. För att undvika detta bör utbetalningen kombineras med andra åtgärder som gör det mindre attraktivt att låna. Exempel på sådana åtgärder är en höjning av reporäntan till normal nivå och ett minskat ränteavdrag.

Vem tjänar på ett ”helikoptersläpp”?

Till skillnad från den aggressiva penningpolitiken med räntesänkningar och statliga stödköp, så skulle ett ”helikoptersläpp” gynna alla. Dagens penningpolitiska åtgärder tenderar att vara mer gynnsamma för de som redan har mycket, medan helikopterpengar skulle delas ut till alla och samma faktiska summa.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %