Vad är hypotekslån?

Vad är hypotekslån?

Hypotekslån är en låneform som vanligtvis används vid bostadslån. Det handlar om att lämna en form av pant när man lånar pengar, och vid lån vid bostadsköp blir ett hypotekslån knutet till själva bostaden. Då kan banken, i värsta fall, beslagta bostaden om inte låntagaren skulle kunna betala tillbaka sin skuld. Ett hypotekslån ger god garanti för banken och låg och fast ränta för låntagaren.

Vad är hypotekslån

Risken för långivaren

Långivare löper alltid en risk att inte få tillbaka sina pengar. Teoretiskt skulle låntagaren kunna strunta i att betala tillbaka lånet och inte betala en enda avgift. För att långivaren skall ta betalt för denna risk så tar de betalt i form av en ränta. Desto större risken är att inte få tillbaka pengarna ju högre blir priset att låna pengar och därmed blir räntan högre. Om en långivare går miste om lånet och dess räntor så skulle pengarna ha kunnat användas till något annat som genererade en intäkt. Därför är banker och kreditgivare förhållandevis restriktiva ju större summor som lånas ut. För att erhålla en låg ränta är hypotekslånet med bostaden som säkerhet den enda vägen att få en låg ränta,

Vad är det för skillnad på bolån och hypotekslån?

Hypotek betyder pant på grekiska och för att få ta ett bolån så krävs oftast bostaden som pant. Därmed är bolån och hypotekslån samma sak i och med att lånet avser en bostad som sedan utgör själva säkerheten.

Hur säker är tillgången?

Räntesatsens storlek beror på säkerheten i tillgången som pantsätts. En säkerhet kan vara reell, det vill säga något man faktiskt kan ta på, eller helt enkelt grundas i låntagarens betalningsförmåga som blancolån. Hypotekslån är lån där det krävs en reell säkerhet. Det tydligaste exemplet på ett hypotekslån är bolånet.

Det är inte hela bolånet som betraktas som ett hypotekslån, utan enbart bottenlånet. Det är ju bara för bottenlånet som bostaden fungerar som säkerhet. Ett eventuellt topplån är alltså inget hypotekslån då topplånet är ett blancolån utan säkerhet som grundar sig i låntagarens framtida betalningsförmåga.

Det är det faktum att bottenlånet är ett hypotekslån medan topplånet är ett privatlån som gör att räntan på bottenlånet är lägre än räntan för topplånet. Det kan skilja flera procentenheter mellan de olika räntesatserna för de olika lånen.

Låg ränta på hypotekslån?

I och med att bostaden används som säkerhet så är garantin för banken att få tillbaka pengarna mycket hög och därför kan banken sätta en låg ränta för att de behöver inte vara oroliga att förlora pengarna. Den låga räntan är också den största fördelen för dig som konsument, genom att tillåta att din bostad sätts i pant så får du betala lägsta möjliga ränta givet dina förutsättningar för lånet.

Varför står det Handelsbanken Hypotek eller Swedbank Hypotek på mitt skuldebrev?

Banker och kreditgivare som beviljar bolån med säkerhet så kallade hypotekslån låter egna specialiserade bolag med hypotek i namnet stå för utlåningen. Detta är för att tydliggör att det avser lån med säkerhet. Dessa bolag tillhör samma koncerner.