Vad är inbetalning?

Vad är inbetalning?

Med inbetalning menas en transaktion då pengar överförs till en betalningsmottagare. Två tydliga exempel är när en faktura betalas in till företaget som ställt ut fakturan eller när ränta och amortering på ett lån betalas in till långivaren.

inbetalning

När ska inbetalning ske?

På alla fakturor ska ett förfallodatum anges. Det är detta datum som betalningsmottagaren ska ha tillgång till pengarna. Olika inbetalningsmetoder tar olika lång tid och beroende på val av metod bör betalning ske ett visst antal dagar före förfallodatum. I vissa fall sker överföringen på sekunden medan det i andra fall tar 2-3 bankdagar.

Kan inbetalning ske kontant?

Många förknippar främst inbetalning med att en betalning ska ske till ett konto. Men vid kontantförsäljning sker även inbetalning. När en kund betalar en vara kontant skapas både en inkomst och en inbetalning för företaget som säljer varan.

Vad är det för skillnad på intäkt, inkomst och inbetalning?

Det är främst företag som skiljer på dessa begrepp då det ligger till grund för hur det ska bokföras och beskattas. Ibland används begreppen av privatpersoner men då menas generellt enbart att man fått pengar av någon anledning.

Inkomsten uppkommer hos företaget när ett arbete är slutfört mot en kund, eller en produkt är såld, och därefter fakturerad. Därmed skapas en skuld hos kunden och en inkomst hos företaget. Någon betalning behöver alltså inte skett för att inkomsten ska uppstå.

Inbetalning uppkommer det datum som kunden betalar in summan för utförd tjänst eller köpt produkt. Vid kontant betalning sker alltså detta vid köptillfället. Vid fakturering uppstår först en inkomst hos företaget och inbetalning sker sedan vid ett senare tillfälle.

Intäkt är en ”periodiserad inkomst”. Med andra ord är det de inkomster som är samlade inom en viss tidsperiod. Intäkt speglar tydligare när tjänsten utförts medan inkomsten speglar när fakturan skickades.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %