Vad är inkasso?

Vad är inkasso?

Om en skuld inte betalas i tid kan ett inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Det är då inkassoföretaget som tar över ärendet vilket gör att det är till dem som betalningen ska ske. Ett inkassokrav är därmed en extra påtryckning för att betalning ska ske. Om det ändå inte sker lämnas ofta ärendet till Kronofogden som i slutändan kan genomföra utmätning för att få in pengarna.

inkasso

Får inkassokrav skickas utan att påminnelse skickats ut först?

Ja, det finns ingen krav på ett betalningspåminnelse måste skickas ut innan inkassokravet skickas ut. Om en betalning förfallit kan ett företag alltså välja mellan att skicka en påminnelse eller att lämna över ärendet till ett inkassoföretag. Däremot väljer de allra flesta att skicka påminnelse.

Det är enbart vid kontrollavgifter så som parkeringsavgifter som betalningspåminnelse måste skickas ut innan det går till inkasso.

Vad ska man göra om man fått ett inkassokrav?

Det första som alltid ska göras är att kontrollera att inkassokravet är korrekt. Med andra ord att den gäller för en tjänst eller produkt som verkligen beställts av personen. Det är även bra att kontrollera om skulden redan betalats in, även om detta skett efter förfallodatum.

Korrekt inkassokrav

Om kravet är korrekt ska fakturan betalas innan det förfallodatum som anges.

Om betalning redan skett bör kontakt direkt tas med de som skickat fakturan. Detta för att de ska veta om att pengarna är på väg. Risken finns ändå att inkassoavgifterna måste betalas.

Anses inkassokravet vara korrekt men det inte finns ekonomisk möjlighet att betala fakturan bör man kontakta de som står bakom inkassokravet snabbt. Detta för att gemensamt hitta en passande lösning. Det kan exempelvis skapas en individuell återbetalningsplan. Det är däremot helt och hållet kreditgivaren som avgör vilka lösningar som erbjuds.

Inkorrekt inkassokrav

Om kravet är felaktigt kan det bestridas. Börja med att kontakta företaget för att se om det handlar om ett missförstånd eller en felaktighet. Den som därefter önskar bestrida fakturan bör göra detta skriftligt. Kom ihåg att i detta fall spara en kopia på det skickade materialet.

Enligt svensk inkassosed ska personen minst ha 8 dagar på sig att bestrida fakturan. Detta då räknat från datumet som kravet skickades ut.

Vad är skillnaden mellan betalningspåminnelse och inkassokrav?

En betalningspåminnelse är enbart en påminnelse om att en betalning behöver genomföras. Företaget kan lägga på en påminnelseavgift (max 60kr) och dröjsmålsränta men kostnaden blir alltså inte speciellt mycket större för kredittagaren.

Om ett inkassokrav skickas ut får en avgift tas ut på max 180kr. Ett inkassokrav har även alltid någon slags påtryckning. Det kan exempelvis vara att ett avtal kommer att avslutas om inte betalning sker eller att ärendet kommer överlämnas till Kronofogden

Vad ska framgå på ett inkassokrav?

Enligt inkassolagen ska ett inkassokrav vara mycket tydligt utformat. Bland annat ska följande anges:

Borgenären – Vem som är borgenären, dvs. vem skulden ska betalas till

Produkt/Tjänst – Vad den grundläggande skulden grundar sig på för varor eller tjänster

Ränta – Räntekostnad och hur denna räntekostnad beräknats.

Eventuella kostnader – Ex. inkassoavgift

Förfallodatum – Inom den tid som fakturan ska vara betald. Det är även inom denna tid som personen eventuellt ska bestrida fakturan.

Krav – Information gällande vad som händer om inte betalning sker i tid

Vad händer om man inte gör något alls?

Den som varken bestrider eller betalar skulden väljer det absolut sämsta alternativet. Risken är då nämligen stor att borgenären ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilka har betydligt större befogenheter när skulden ska drivas in. Det kan då bland annat ske genom löneutmätning. Och har man en betalningsanmärkning hos Kronofogden kan det bli svårt att exempelvis bli beviljad nya lån, skriva kontrakt på hyresrätter eller teckna abonnemang.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %