Vad är inteckning?

Vad är inteckning?

För att ett bolån ska kunna tecknas krävs oftast en inteckning. Detta om bostaden ska vara säkerhet för lånet. Pantbrev är ett bevis på att en inteckning finns. Det är pantbrevet som sedan lämnas till banken som säkerhet.

Vad är inteckning?

Var finns information om inteckningar?

Det är Lantmäteriverket som har hand om alla inteckningar. Dessa finns därmed i ett nationellt register hos dem. Tidigare var detta register uppbyggt av pappersdokument men det är idag helt digitalt. Om en person har en inteckning i pappersform kan den lämnas till Lantmäteriet för gratis digitalisering.

Kan det finnas flera inteckningar på samma bostad?

Ja, det kan finnas flera inteckningar. I detta fall finns även en turordning som anger förhållandet mellan de olika inteckningarna.

Vad kostar en inteckning?

När en ansökan om inteckning sker måste en stämpelskatt betalas. Den är på 2% av det belopp som ska intecknas utöver administrationsavgiften på 375kr.

Kan ett pantbrev användas flera gånger?

Pantbrevet är beviset för att en inteckning finns. När ett bolån tecknas måste pantbrevet överlämnas till banken vilket därmed är säkerheten för lånet. Om hela lånet återbetalas ska banken ge tillbaka pantbrevet vilket sedan kan användas vid andra tillfällen för att kunna belåna fastigheten.

Hur sker ansökan om inteckning?

Det är fastighetsägaren som ansöker om inteckning och detta ska då ske skriftligt. I vissa fall hjälper banken till med denna ansökan men det är ändå fastighetsägaren som står som ansökningsperson.

Om ansökan sker via ombud måste bland annat bankens namn och kontaktuppgifter anges.

Vilken information som måste skickas med beror delvis på om personen är gift eller inte.

Gift – I detta fall måste maka/make även godkänna att inteckning sker.

Sambo – Om bostaden räknas som gemensam egendom måste en sambo även godkänna inteckningen.

Skild – Om ett par har ägt en bostad tillsammans och sedan skiljt sig kan den person som nu äger bostaden behöva bevisa sitt ägarskap. Detta trots att personen kanske tidigare haft lagfart på bostaden. För att bevisa detta skickas kopior på bodelningshandlingar samt ett intyg från tingsrätten som bevisar när ansökan kom in till dem gällande äktenskapsskillnad.

Den information som anges i ansökan är bland annat fastighetsbeteckning, personnummer på fastighetsägaren, inteckningsbelopp, eventuella medgivanden (se ovan) samt underskrift och namnförtydligande.

Vad menas med ”dödning av inteckning”?

Om en inteckning kommit bort måste den inteckningen ”dödas”. Det kan ta ganska lång tid och medför även en del kostnader. I och med att alla inteckningar idag är digitala finns inte risken för att de ska komma bort. Men på äldre bostäder finns fortfarande inteckningar som bara finns i fysisk form.

Går det att ändra i en inteckning?

Ja, det går att ändra information på en inteckning. Det kan exempelvis vara att en inteckning ska gälla för flera olika fastigheter, att ett pantbrev byts mot flera, att flera inteckningar förs samman till en m.m.

Förändringar kan ske genom att man skickar in samma blankett som vid ansökan till inteckning och anger önskad förändring.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %