Vad är investeringssparkonto?

Vad är investeringssparkonto?


Investeringssparkonto är en sparform där investeringar kan ske i ett flertal olika värdepapper. Fördelen är hur beskattningen sker (schablonbeskattning) samt att man aldrig behöver ta upp försäljningen i deklaration (sker automatiskt).

vad är investeringssparkonto

Vad är fördelarna med ett investeringssparkonto?

Det finns främst två fördelar med att spara i ett investeringssparkonto mot att ha aktier/fonder i en klassisk värdepappersdepå.

  • Skatten

Med ett investeringssparkonto betalas skatt varje år, oavsett hur värdet har förändrats på de värdepapper som finns på kontot under året. Skattesatsen är däremot mycket låg (0,42% år 2016).

Detta kan jämföras med en värdepappersdepå där vinstskatt betalas på sålda värdepapper under året. Detta med 30%.

  • Enkel deklaration

Den person som säljer aktier via en värdepappersdepå måste själv registrera alla försäljningar i kommande deklaration. Med ett ISK behöver inte detta ske då all information automatiskt skickas till Skatteverket.

Går det att föra över aktier och andra värdepapper till ett investeringssparkonto?

Ja, det är möjligt att föra över värdepapper från en annan depå till investeringssparkontot. Däremot räknas detta skattemässigt som att dessa värdepapper säljs och sedan köps inom detta konto. Därmed kan det uppkomma underlag för vinstskatt.

Hur stor är skatten på ett investeringssparkonto?

På ett investeringssparkonto sker schablonbeskattning. Kontoägaren kommer därmed att betala skatt varje år oavsett om värdet gått upp eller ner. Detta i jämförelse med exempelvis aktier som enbart beskattas om värdet stigit och aktierna sålts.

Varje år betalas en procentsats av det innestående kapitalet. Detta är något som räknas ut automatiskt och rapporteras in till Skatteverket.

För att räkna ut skatten behöver först kapitalunderlag räknas ut. Detta sker genom att man tar innestående kapital i början av varje kvartal och adderar ev. insättningar och överföringar till kontot under året. Denna summa divideras med fyra vilket därmed skapar ett kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras med den räntesats som statslåneräntan var den 30:e november året före det gällande beskattningsåret adderat med 0,75 procentenheter. Från 2016 finns även regeln om att den lägsta räntesatsen i detta fall får vara 1,25%. Då skapas schablonintäkten vilken skatten (30%) sedan beräknas på.

Belåna ISK

Det är möjligt att belåna sin portfölj, d.v.s. använder den som säkerhet. Det görs oftast för att försöka skapa extra avkastning. För att det ska bli lönsamt krävs att man lyckas få högre avkastning än den ränta man måste betala på lånet.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %