Vad är jämförelseränta?

Vad är jämförelseränta?

Jämförelseränta är en räntesats som används när en bank ska räkna ut en ränteskillnadsersättning, något som banken gör när ett bundet bolån ska lösas i förtid. Som jämförelseränta används ofta den aktuella räntan på statsskuldsväxlar eller statsobligationer som har en lika lång löptid som den tid som återstår på det bundna lånet, plus en procent.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %