Vad är jämkning?

Vad är jämkning?


Jämkning sker om en arbetstagare ber sin arbetsgivare att genomföra lägre eller högre skatteinbetalningar än gällande skattetabell. Detta sker för att den preliminära skatten ska vara så nära den slutgiltiga skatten som möjligt. Främst sker detta för att undvika stor restskatt.

Hur genomförs en jämkning?

Enklaste vägen att genomföra en jämkning är att logga in med hjälp av E-legitimation på Skatteverkets hemsida och ansöka om detta.

Den som inte har möjlighet att logga in på Skatteverkets hemsida kan fylla i blankett SKV 4302. Den kan hämtas på närmaste skattekontor eller laddas hem via hemsidan. Blanketten skickas sedan in till Skatteverkets inläsningscentral.

Ett beslut skickas ut av Skatteverket inom två veckor. Det är detta beslut som sedan ska tas med till arbetsgivaren som då är skyldig att följa beslutet. Den nya skattesatsen ska då senast börja gälla från första utbetalningstillfället som uppstår två veckor efter att dokumentet lämnats in.

Vad är stående jämkning?

Stående jämkning, även kallad särskild beräkningsgrund, betyder att samma uppgifter används av Skatteverket år från år. Varje höst skickas då en blankett ut från Skatteverket med förifyllda uppgifter. Om dessa inte stämmer kan de ändras men i annat fall behöver inget göras.

När ska man ansöka om jämkning?

Det är vanligt att jämkning behöver göras om en person har flera arbetsgivare eller om lönen varierar kraftigt över året. Det kan även behöva genomföras om personen har avdragsgilla kostnader för ex. resor till och från jobbet eller om överskott av kapital förväntas bli stort.

Generellt är det fördelaktigt att jämka om man förväntas betala in för lite eller för mycket skatt under året.

Vad är fördelarna med jämkning?

Genom att genomföra jämkning justeras skatteinbetalningarna så att dessa speglar den totala årsinkomsten. Därmed minskas risken att för lite eller för mycket skatt betalas in.

Många upplever det som positivt att få tillbaka en större summa när Skatteverket sammanställer personens totala skatteinbetalningar på inkomstdeklarationen. Men detta betyder att summan suttit på skattekontot där räntenivån är lägre än på ett sparkonto. Det hade alltså i detta fall varit mer ekonomiskt att genomföra en jämkning och spara pengarna på ett sparkonto, amortera på ett bolån eller privatlån eller på annat sätt få bättre avkastning.

Om för lite skatt betalats in uppstår restskatt. Hur stor summa det blir presenteras på inkomstdeklarationen.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %