Vad är kapitalkostnad?

Vad är kapitalkostnad?


I lånesammanhang är kapitalkostnad den totala kostnaden för lånet under en viss period. Den största delen av kapitalkostnaden är oftast räntan men utöver den tillkommer exempelvis uppläggningsavgift och aviavgifter.

Vad ingår i kapitalkostnaden?

Samtliga räntekostnader och avgifter som måste betalas för ett lån är dess kapitalkostnad. På privatlån och bolån är räntekostnaden störst. På vissa företagslån finns ingen ränta alls utan företagaren betalar istället en ”fast avgift”. I detta fall är denna avgift den största delen av kapitalkostnaden.

På lån på mycket små belopp (ex. sms-lån) kan ibland uppläggningsavgiften vara den största delen av kostnaden på lånet.

De tre vanligaste delarna är räntan, uppläggningsavgiften och aviavgiften. Men andra avgifter kan även tillkomma. Ett exempel är uttagsavgift när en kontokredit utnyttjas (mycket ovanligt).

Vad är det för skillnad på kapitalkostnad och effektiv ränta?

En likhet mellan effektiv ränta och kapitalkostnad är att de bägge presenterar den totala kostnaden för ett lån. Skillnaden är att effektiv ränta benämns i procent medan kapitalkostnad benämns i kronor.

Exempel:

En person lånar 10.000kr under ett år och får för detta betala 1000kr. Det är då inklusive räntor och olika avgifter. I detta fall är kapitalkostnaden 1000kr medan den effektiva räntan är 10% (1000/10.000).

Varför ska man jämföra kapitalkostnaden?

Många låntagare tittar enbart på den effektiva räntan när olika låneförslag ska jämföras. Det är en bra väg om lånen är på exakt samma belopp och på exakt samma löptid. Men är det olika summor eller olika löptid blir det missvisande att jämföra den effektiva räntan. Det är nämligen inte säkert att ett lån med låg effektiv ränta är billigare i längden än ett lån med något högre effektiv ränta.

Att se på lånets kapitalkostnad blir därför ett tydligare sätt att jämföra lånens totala kostnad för låntagaren. Om ett lån skapar en kapitalkostnad på 2000kr under en period är detta lån oftast ekonomiskt bättre att teckna än ett lån där kapitalkostnaden är 3000kr.

Hur kan två lån med samma kapitalkostnad vara olika fördelaktiga?

Med ränteavdraget går det att få tillbaka 30% av räntekostnaderna för ett lån. Kreditföretaget anger till Skatteverket vad personen betalat i ränta och detta nämns sedan i deklarationen vilket ger underlag för skatteavdraget. Men det är enbart ränta som avdrag får ske på, inte andra avgifter.

Exempel:

Ett lån har en kapitalkostnad på 3000kr under ett år. Av detta är hela summan räntekostnader. På följande deklaration kommer ett skatteavdrag kunna genomföras på 900kr.

Ett annat lån har även det en kapitalkostnad på 3000kr under ett år. Av detta är enbart 2000kr räntekostnader. Resterande är ex. uppläggningsavgifter, aviavgifter m.m. I detta fall får enbart skatteavdrag genomföras på 2000kr vilket ger avdrag på 600kr.

Skillnaden i förhållandet mellan ränta och andra kostnader är relativt lika på bolån och privatlån. Det kan däremot skilja ganska mycket på snabblån.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %