Vad är Kommunal fastighetsavgift?

Vad är Kommunal fastighetsavgift?


Du som äger en fastighet ska, förutom drift och underhåll, betala en kommunal fastighetsavgift. Den utgör 0,75 % av taxeringsvärdet. För deklarationen år 2017 var taket för avgiften för småhus 7412 kronor. Skulle taxeringsvärdet understiga 988 267 kronor blir den kommunala fastighetsavgiften lägre.

Kommunal fastighetsavgift


Vilka belopp är det som gäller?

Den kommunala fastighetsavgiften ersatte år 2008 den tidigare fastighetsskatten, och ska som sagt betalas av alla som äger en fastighet. Det gäller även fritidshus. Avgiften skiljer sig åt beroende på om det handlar om småhus eller bostadslägenheter, båda har dock ett högsta belopp. Vid deklarationen 2017, alltså för inkomstår 2016, var det högsta beloppet för småhus 7412 kronor per år, men som högst 0,75 % av taxeringsvärdet. För hyreshus gäller 1268 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,3 procent av taxeringsvärdet. Takbeloppet justeras varje år eftersom det är indexbundet och höjs procentuellt lika mycket som förändringen av inkomstbasbeloppet. Man har också satt begränsningsregler för pensionärer. De ska som högst behöva betala 4 % av sin inkomst i fastighetsavgift.

Varför betalar man fastighetsskatt?

Fastighetsskatten ska minska skillnaden i boendekostnad mellan äldre hus och nybyggen. För att byggandet av småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter inte ska stanna av är dessa helt befriade från fastighetsavgiften i 15 år, om de är byggda 2012 eller senare. Detta började gälla från och med deklarationen 2014. Tidigare såg reglerna lite annorlunda ut, och därför får småhus med värdeår 2006–2010 betala halva fastighetsavgiften i deklarationen 2017. Dock är bostadsfastigheter med värdeår 2011 helt avgiftsbefriade även detta år. Ett annat motiv är att en internationell ekonomi ökar behovet av att utnyttja skattebaser som inte kan flyttas över landsgränserna.

Vem är det som ska betala fastighetsavgiften?

Den som äger fastigheten är den som ska betala fastighetsavgiften. Den som stod som ägare, eller blev ägare till fastigheten den 1 januari 2016 är alltså den som ska betala fastighetsavgiften för hela kalenderåret, 2016. Skulle du vara delägare i en fastighet betalar du lika mycket som din andel avser.

Vid vilket tillfälle äganderätten övergår från säljare till köpare ska stå angivet i köpekontraktet. Skulle det vara avtalat att äganderätten ska övergå vid en viss tidpunkt anses säljaren som ägare fram till den angivna tidpunkten, och köparen anses som ägare från och med den tidpunkten. Det kan till exempel vara på tillträdesdagen. Skulle det inte stå angivet i kontraktet när äganderätten övergår, står köparen som ägare från den dag då köpekontraktet undertecknades.

Äger du en fastighet med tomträtt ska du betala fastighetsavgift både för byggnad och tomt. För småhus som inkluderar bostadsrätter ska fastighetsägaren betala fastighetsavgiften, alltså bostadsrättsföreningen och inte de enskilda bostadsrättsinnehavarna. Skulle ett dödsbo inneha en fastighet är det dödsboet som ska betala in fastighetsavgiften.

Fastighetsavgift för dem som inte betalar skatt för inkomst

Även om du inte är skattskyldig i Sverige för inkomst krävs det ändå att du som äger fastighet här ska betala fastighetsavgift. Med det menas att personer som till exempel är bosatta utomlands, skattefria stiftelser och ideella föreningar ska betala fastighetsavgift. Ägaren behöver därför också lämna inkomstdeklaration i Sverige.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %