Vad är kontoförande bank?

Vad är kontoförande bank?


Kontoförande bank är den bank där ett konto finns. Vid överföring mellan banker kan ibland kontoförande bank behöva uppges. Då ska man uppge namnet på den bank som har kontot dit pengarna ska överföras.

När anges kontoförande bank?

Om överföring ska ske från ett utländskt konto till ett bankkonto i Sverige kan kontoförande bank behöva anges. Sker överföringar inom landet brukar det räcka med att ange clearingnummer och kontonummer.

Detsamma gäller om överföringen ska ske från en utländsk webbsida ex. inom casino, gambling eller liknande.

Det kan bli aktuellt att uppge kontoförande bank vid ansökan om autogiro för abonnemang, amortering på lån eller andra återkommande betalningar inom Sverige. Det vanligaste är att det då enkelt efterfrågas som “bank”.

Vad behöver anges utöver kontoförande bank?

Är det en överföring från ett annat land behöver även följande anges.

Swift/BIC – När betalningar sker internationellt sker detta via ett banksystem som heter Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommucation). BIC är samma sak som Swift så det är alltså samma kod som ska uppges oavsett om det är Swift eller BIC som efterfrågas.

BIC står för Business Identifier Code (benämns även som Bank Identifier Code). BIC-koden är på 8 eller 11 tecken. De sex första är alltid versaler. De fyra första står för bankens namn, två nästa är landskoden, nästa två är ort och de tre sista är filial/bransch. Det är däremot inte alltid de tre sista behöver uppges.

IBAN – IBAN är en internationell standard på kontonummer som uppges vid internationella transaktioner. IBAN är uppbyggt av landskoden, kontrollsiffror, gällande bankkod samt mottagarens kompletta kontonummer. Vilket IBAN-nummer som ett konto får är enklast att se hos gällande bank.

Så länge som överföring sker inom EU/EES är det krav på att IBAN måste anges. Vid överföringar från andra länder finns inte detta krav även om det är mycket vanligt förekommande.

Tack vare IBAN blir överföringarna både snabbare och säkrare. Innan IBAN användes returnerades en stor mängd överföringar eftersom man angett något fel i kontonumret. Med IBAN skapas en säkerhet mot detta tack vare kontrollsiffrorna och matematisk kontrollfunktion.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %