Vad är köpebrev?

Vad är köpebrev?

Ett köpebrev är en skriftlig dokumentation som bevisar att betalning skett vid köp av egendom. Det är exempelvis vanligt att köpebrev används vid bostadsaffärer. Köpebrevet fungerar som ett kvitto på affären.

köpebrev

Vad ska ett köpebrev innehålla?

Enligt lag (4kap 1§ Jordabalken) ska ett köpebrev bestå av ett visst antal punkter. Detta är ett minimikrav och i många fall finns även ytterligare information med. Köpebrev klassas som en köpehandling och det som då ska finnas med är:

Underskrift – Det ska vara underskrivet av bägge parter. De ska även kunna legitimera sig vid tillfället för underskrift.
Överlåtelseförklaring – En text som tydligt förklarar att överlåtelse ska ske. För att minska risken för missförstånd bör mallar användas eller texten granskas av jurist.
Köpeobjekt – Vid fastighetsförsäljning bör exempelvis fastighetsbeteckning anges och är det annan egendom bör en beskrivning av objektet finnas så köpebrevet tydligt kan knytas till just det objektet.
Köpeskilling – Det vanligaste är att detta anges med en fast summa men det går även att ange i pris per kvadratmeter eller liknande.
Villkor – Om det i köpekontraktet finns bestämmelser kring ”köpets fullbordan eller bestånd” eller om det är en skuld som ska betalas senare, måste även dessa finnas nämnda på köpebrevet för att de ska vara gällande.

Vad är det för skillnad på köpebrev och köpekontrakt?

Ett köpebrev kan liknas med ett kvitto och är därmed ett bevis på betalning genomförts enligt avtal. På köpebrevet finns enbart information om själva affären och inte avtal och villkor kring denna. I köpekontrakten finns alla villkor som reglerar affären.

Vad används köpebrevet till?

Köpebrev är en juridisk bindande handling. När det är påskrivet av bägge parter bevisar det att en överlåtelse skett och att fastigheten har en ny ägare.

Det är även köpebrevet som skickas in vid lagfartsansökan. Att ansöka om lagfart är extremt viktigt då personen som tidigare ägt fastigheten annars kan sälja egendom en gång till. I fastighetsregistret står ju att personen fortfarande är ägare.

Att skicka in lagfartsansökan brukar mäklare sköta om men den som köper/säljer privat måste komma ihåg att göra detta i samband med affären.

Köpebrevet är även ett kvitto på hur mycket fastigheten köptes för, vilket behöver bevisas den dag som fastigheten sålts och försäljningen ska tas upp i deklarationen. Vinstskatt beräknas då utifrån försäljningssumma minus inköpssumma och eventuella större reparationskostnader.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %