Vad är köpeskilling?

Vad är köpeskilling?

Köpeskilling är priset som är en köpare och säljare har kommit överrens om på en vara eller tjänst. Ordet används främst vid större investeringar och som en juridisk term. Vardagligt talat används ordet ”pris”.

Måste köpeskilling anges skriftligt?

Nej, köpeskillingen måste inte anges skriftligt. Enligt svensk lag (Avtalslagen) måste både säljare och köpare fullfölja avtalet oavsett om det är skriftlig eller muntligt. Däremot är det mycket enklare att bevisa överrenskommen köpeskilling om avtalet är skriftligt.

Hur påverkar köpeskillingen bolånet?

Priset på bostaden (köpeskillingen) avgör hur stort bolån som banken får bevilja. Enligt lag får banker bevilja lån som maximalt uppgår till 85% av köpeskillingen. Därmed måste resterande summa finansieras med kontanter eller genom ett annat lån (utan säkerhet). Om 85% av bostadens värde lånas blir även belåningsgraden 85% vilket påverkar amorteringskravet.

Amorteringskravet innebär kortfattat att 2% av lånesumman måste amorteras årligen till att belåningsgraden har gått ner till 70%. När belåningsgraden nått den nivån är kravet att 1% av lånesumman måste amorteras årligen till att belåningsgraden är 50%. Därefter finns inget amorteringskrav och låntagaren kan själv välja om amortering ska fortsätta eller inte.

Är köpeskilling samma sak som marknadsvärde?

Köpeskillingen kan gälla som marknadsvärde och därmed ligga till grund för hur stor belåningsgraden blir. Däremot kan marknadsvärdet förändras över tid. Den som tecknar ett bolån på en bostad man redan äger bör inte använda köpeskillingen som marknadsvärde utan istället be om en ny värdering av bostaden. Även den som renoverat och därmed ökat värdet på bostaden avsevärt bör omvärdera bostaden för att därigenom få ner belåningsgraden.

Köpeskillingen kan alltså vara samma sak som marknadsvärdet – men behöver inte vara det.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %