Vad är kredit?

Vad är kredit?

Kredit är en form av ett lån där en långivare upplåter förfogandet över en viss summa pengar till en låntagare under en tidsbestämd period (ordet ”kredit” kommer från det latinska ordet ”crédit”, vilket betyder ”tro på”.) Det innebär, lite enklare förklarat, att kredittagaren får möjlighet att köpa någonting som personen inte har likvida medel att betala med just där och då. När den här tidsbestämda perioden – kredittiden – löpt ut ska hela kreditskulden vara tillbakabetald. Om du handlar en vara på kredit tillkommer oftast en ränta som betalas löpande, eller vid det tillfälle då tillbakabetalningen sker.

Vad är kredit

För att bli beviljad kredit krävs det vanligtvis att du som privatperson är kreditvärdig och inte har några betalningsanmärkningar, därför görs det ofta en kreditupplysning i samband med att du ansöker om kredit.

Vad är konsumentkreditlagen?

Förhållandena som råder under en kreditgivning är hårt reglerade i konsumentkreditlagen, som anger vilka rättigheter och skyldigheter både den kredittagande konsumenten och kreditgivaren har. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att den som ger dig krediten inte får erbjuda dig sämre villkor än de som står skrivna i lagen.

Det finns även någonting som kallas för ”god kreditgivningssed”, vilket innebär att kreditgivaren ska vara tillmötesgående och transparent gällande de förutsättningar som gäller för ert avtal. Råkar du på en kreditgivare som är besvärlig med detta så har du sannolikt råkat ut för en oseriös aktör som kan vara ute efter att avsiktligt lura dig.

Var noggrann när du läser avtalet!

Innan du köper någonting mot kredit är det väldigt viktigt att du är införstådd på vilka förutsättningar som gäller för kreditgivningen, särskilt när det gäller räntan och den totala summan av pengar som du de facto kommer att behöva betala när kreditperioden löpt ut. I vissa fall kan den högra räntan på en kredit medföra att köpet blir mycket dyrare – ibland dubbelt så dyrt – som om du betalat den själv.

Kredit med hjälp av kreditkort

Att skaffa ett kreditkort är ett smidigt sätt att handla med krediter. Kreditkortsgivaren bedömer din betalningsförmåga utifrån parametrar som årslön, hur god återbetalningshistorik du har och om du har några betalningsanmärkningar. Om du blir godkänd i kreditgivarens bedömning och allting är klart får du ditt kreditkort som du kan handla varor på kredit med.

Vid slutet av varje månad får du sedan en faktura där alla dina utgifter listas. Flera kreditkortsleverantörer erbjuder kredit utan räntebetalning (åtminstone om du betalar dina krediter under de första månaderna), istället betalar du en fast årsavgift. 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %