Vad är kreditbedömning?

Vad är kreditbedömning?


Kreditbedömning är en utvärdering av en persons förmåga att inneha ett lån eller kredit. När en person ansöker om ett lån eller en kredit ska kreditgivaren genomföra en kreditbedömning. Det är denna bedömning som avgör om personen ska få lånet beviljat eller inte. Kreditbedömningen visar för kreditgivaren hur stor möjlighet som låntagaren har att betala tillbaka lånet.

Vad ingår i en kreditbedömning?

Det är lag på att en kreditbedömning alltid måste ske innan ett lån beviljas. Däremot är det delvis upp till kreditgivaren att avgöra vilken information som ska ingå i en kreditbedömning. Det är även stor skillnad beroende på lånebelopp och om det finns säkerhet för lånet eller inte. Några av de viktigaste punkterna är:

• Inkomst

Då en kreditbedömning syftar på att avgöra personens möjlighet att återbetala lånet är inkomsten mycket väsentlig. De allra flesta kreditgivare har även krav på att låntagaren ska ha en inkomst på en viss nivå för att lånet ska bli beviljat.

• Andra lån

Om personen har andra lån kan detta även påverka kreditbedömningen. Detta främst om det är lån som skapar större räntekostnader.

• Betalningsanmärkning

Med en betalningsanmärkning är det betydligt svårare att få ett privatlån beviljat. De kreditgivare som ändå erbjuder lån gör detta till mycket högre räntesatser. Om en person har betalningsanmärkning påverkar detta den totala kreditbedömningen relativt mycket. De flesta kreditgivare nekar generellt lån till de som har denna anmärkning. Hos Consector finns det möjligheter att få lån, trots betalningsanmärkning.

• Tidigare lån

Även om inte betalningsanmärkningar finns så kan kreditbolaget ha egna noteringar om lån som inte återbetalats i tid. Därmed påverkar även tidigare lån hos samma kreditgivare den sammanlagda kreditbedömningen.

Varför görs en kreditbedömning?

Genom att en kreditbedömning sker skapas en säkerhet både för kredittagaren och kreditgivaren.

Genom bedömningen kan kreditgivaren avgöra om kredittagaren har återbetalningsförmåga utifrån bland annat lånebelopp och amorteringstid. Om återbetalningsförmågan inte finns ska inte heller lånet beviljats. Detta eftersom risken annars är stor att personen försätter sig i en svår ekonomisk situation. Därmed blir det en säkerhet för kredittagaren.

För kreditgivaren skapas också en säkerhet att lånet verkligen kommer att betalas tillbaka i tid vilket gör att ärendet inte behöver överlämnas till inkasso eller kronofogden.

Hur går en kreditbedömning till?

I en låneansökan anges bland annat uppgifter om civilstånd, boendeform och om personens ekonomi. Detta är information som kreditgivaren tar med i kreditbedömningen. Utöver detta genomförs en kreditupplysning som bland annat visar deklarerad inkomst, eventuella betalningsanmärkningar och fastighetsinnehav.

Det är främst dessa två källor till information som kreditgivaren använder sig av när en sammanlagd kreditbedömning ska ske.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %