Vad är kreditbelopp?

Vad är kreditbelopp?


Kreditbelopp är den summa som utnyttjas på en beviljad kredit. Om ett lån är på 10.000kr är det just 10.000kr som är kreditbeloppet. Det är den del av krediten som utnyttjas.

kreditbelopp

Är det skillnad på kreditbelopp på lån och på kreditkort?

När ett lån tecknas betalas hela summan ut direkt. Därmed utnyttjas hela beviljade krediten och det är denna summa som är kreditbeloppet.

När ett kreditkort används finns däremot en kreditgräns vilka de flesta inte når upp till under en månad. Kreditgränsen kan exempelvis vara på 50.000kr. Om en person handlar med kortet för 22.000kr under en månad har inte hela krediten utnyttjats. I detta fall är det 22.000kr som är kreditbeloppet.

Med andra ord den summa som kredittagaren är skyldig att återbetala.

Får kreditupplysning ske oavsett storlek på kreditbeloppet?

Ja, enligt Datainspektionen får en kreditupplysning genomföras på en person om det finns ”legitimt behov”. Det innebär att kreditgivaren har ingått, eller ska ingå, ett kreditavtal med personen. Beloppet är i detta fall inte relevant utan det är situationen som avgör om en kreditupplysning för ske eller inte.

Kan kreditföretaget ge lägre kreditbelopp än vad som anges i låneansökan?

Ja, om kreditföretaget anser att låntagaren inte kan beviljas önskat kreditbelopp kan de istället erbjuda en lägre summa. Det är sedan upp till låntagaren att avgöra om lånet ska tecknas på denna nivå eller om det ska tecknas hos någon annan kreditgivare.

Vad avgör hur stort kreditbelopp som beviljas?

Alla kreditgivare genomför en kreditbedömning på låntagaren när en låneansökan skickas in. Bland annat väger de in inkomst, andra lån, ev. betalningsanmärkning och boendeform. Vilket belopp som de sedan är villiga att låna ut beror på hur kreditvärdig de anser att personen är. Olika kreditgivare kan däremot göra olika bedömningar vilket gör att beloppet som går att låna (kreditbeloppet) kan variera mellan kreditgivarna.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %