Vad är kreditgivare?

Vad är kreditgivare?


En kreditgivare ger lån eller krediter till en annan part. Det är därmed företag som helt eller delvis erbjuder krediter och/eller lån. Främst förknippas kreditgivare med banker men även företag som erbjuder delbetalning är kreditgivare.

Är kreditgivare och långivare samma sak?

Ofta används ordet kreditgivare och långivare på samma sätt. Men det måste inte vara ett lån som förmedlas. Några exempel är:

Kreditkort – När kortägaren använder kortet utnyttjas den kredit som finns på kortet. Den är räntefri i ca 60 dagar och därefter uppkommer en ränta på utnyttjad kredit. I och med att betalning sker i efterhand är det en kredit som utnyttjas.

Avbetalning – Med avbetalning ger kreditgivaren en kredit under avbetalningstiden. Ibland erbjuds ränte- och avgiftsfri kredit medan det vid andra tillfällen kan tillkomma en del avgifter och ränta.

Privatlån – Om ett privatlån tecknas är det den bank eller det kreditinstitut som lånar ut pengarna som är kreditgivaren.

Kontokredit – En kontokredit kopplas till ett bankkonto och utnyttjas enbart i det fall som pengarna är slut på kontot. Kreditgivaren är då banken där kontot finns som kontokrediten är kopplad till.

Spelar det någon roll vilken kreditgivare som väljs?

Finansinspektionen skriver på sin hemsida att ”du bör välja långivare med omsorg. Var lika noga som när du väljer var du sätter in dina sparpengar”

Det är en tydlig sammanfattning som visar på vikten av att enbart välja kreditgivare som etablerade och har gott rykte.

Alla företag som erbjuder lån/krediter till privatpersoner måste ha tillstånd från Finansinspektionen. Däremot är det Konsumentverket som har tillsynen över att kreditprövningar och marknadsföring sker efter de lagar som finns.

Kan ett lån eller kredit övertas av en annan kreditgivare?

Det vanligaste är att det i kreditavtalet framgår att krediten får lämnas vidare till en annan kreditgivare. Däremot får det enligt lag inte försämras för kredittagaren gällande ränta, avgifter eller annat. Om lånet/krediten överlämnas till ett annat kreditbolag ska det vanligtvis lämnas information om detta till låntagaren.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %