Vad är kreditprövning?

Vad är kreditprövning?

Innan en kreditgivare får ge lån eller krediter måste en kreditprövning ske på kredittagaren. Detta för att kontrollera att personen har betalningsförmåga och därmed klarar av att återbetala lånet utifrån de villkor som finns. Inkomst, tillgångar, utgifter och eventuella skulder är några av de uppgifter som kan kontrolleras för att bedöma din kreditvärdighet.

kreditprövning

Hur sker en kreditprövning?

När en kreditprövning sker sammanställs information från två källor innan kreditgivaren avgör om lånet ska beviljas eller inte.

I låneansökan anger kredittagaren exempelvis information om boendeform, familjesituation, andra lån och inkomst. Utifrån denna information kan kreditgivaren ta beslut om personens framtida betalningsförmåga.

Den andra källan är de uppgifter som kreditgivaren får genom en kreditupplysning. På en kreditupplysning finns bland annat information om personens inkomst, eventuella betalningsanmärkningar, om personen är borgensman och fastighetsinnehav. Finns betalningsanmärkning är det betydligt svårare att få lån och många kreditgivare har även gräns för hur stort belopp som får lånas. Idag har Consector finansiella lösningar för de som haft betalningsvårigheter

Det finns ett flertal företag som erbjuder kreditupplysning varav UC är det största. Många kreditbolag som erbjuder snabblån tar däremot upplysningar från andra bolag.

Någon lag som detaljerat säger vilka faktorer som kreditgivaren måste ta hänsyn till vid en kreditprövning finns däremot inte.

Av vilken anledning sker kreditprövning?

En kreditprövning sker som en säkerhet både för kredittagaren och för kreditgivaren.

Genom att säkerställa att kredittagaren har möjlighet att återbetala lånet minskar risken att personen skuldsätter sig över sin ekonomiska förmåga.

För kreditgivaren blir det en säkerhet för att lånet verkligen betalas tillbaka eftersom det annars skapas en kreditförlust.

Det är därmed en trygghet för två parter att kommande avtal kommer att kunna uppfyllas.

Vad är förenklad kreditprövning?

En förenklad kreditprövning kan ske om lånebeloppet understiger ett halvt basbelopp. Det är även möjligt om kreditgivaren anser att de har så mycket information om kredittagaren att en kreditprövning inte anses behövas. I dessa fall behöver enbart en kreditupplysning tas av kreditgivaren innan krediten beviljas.

Kan man klaga på bristfällig kreditprövning?

Den som blivit beviljad ett lån eller en kredit och anser att kreditgivaren brustit in sin kreditprövning kan klaga på detta. Visar det sig att de uppgifter som exempelvis låntagare lämnat i samband med låneansökan varit felaktiga eller om låntagaren rimligtvis borde insett att betalningsförmågan inte överrensstämde med lånets villkor ligger skulden hos låntagaren.

Visar det sig däremot att alla uppgifter var korrekta är det upp till kreditgivaren att bevisa att kreditprövningen skett på ett korrekt sätt och att det inte handlat om bristfällig kreditprövning.

Även om det bevisligen är kreditgivaren som brustit i kreditprövning så finns det ingen lag som säger att låntagaren då skulle slippa att återbetala skulden. Vid enstaka tillfällen har kreditgivare ändrat skulden men detta är ytterst ovanligt.

Visar det sig att det utförts bristfällig kreditprövning kan däremot Konsumentverket både utdela varningar, böter och besluta att företaget måste avsluta sin kreditverksamhet.

 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %