Vad är kredittagare?

Vad är kredittagare?

En person som ansöker om en kredit, och får den beviljad, är kredittagare. Det kan exempelvis vara privatlån, kreditkort eller kontokredit. Kredittagare är därmed samma sak som gäldenär/låntagare.

Kan det vara flera kredittagare på samma skuld?

Det är borgenären (kreditgivaren) som avgör om det får finnas flera kredittagare på samma skuld. Vid privatlån är det exempelvis vanligt att medsökande får finns. I detta fall innebär det att låntagare och medsökande har solidariskt betalningsansvar. De har därmed lika stort ansvar för att skulden betalas tillbaka. Banken kan välja om kravet ska riktas mot den ena eller andra personen och driva ärendet med denna för att få in pengarna.

Även kreditkort har ofta ett liknande solidarisk betalningsansvar. Till många kreditkort går det att teckna ett ”extrakort”. Den som har extrakortet kan vara solidariskt ansvarig för krediten och banken kan därmed välja vem som betalningskravet ska ställas mot.

Vad är fördelarna att vara flera kredittagare?

Med flera kredittagare ökar chansen att kreditgivaren beviljar lånet. Betalningsansvaret delas mellan två personer och därmed skapas en större trygghet för banken att lånet verkligen kommer bli återbetalt.

I och med att det är större trygghet kan det även resultera i förbättrade lånevillkor. Det kan exempelvis vara att det går att låna större summa eller att lägre ränta erbjuds.

Vad är nackdelarna med att vara flera kredittagare?

Om två, eller flera, personer ansöker om ett lån blir alla kredittagare solidariskt betalningsansvariga. Är det två kredittagare och en av dem inte kan betala kommer hela ansvaret ligga på den andra personen. Därmed kan ekonomiska problem hos ena kredittagare medföra att den andra får betala hela skulden. Något som kan slå hårt både mot ekonomin och mot vänskapen.

Vad är för skillnad på borgensman och medlåntagare?

En borgensman fungerar som en säkerhet till banken att återbetalning kommer att ske på lånet. I det fall som låntagaren inte betalar har banken rätt att ställa kravet mot borgensmannen. Men det krävs alltså att låntagaren bevisligen inte har betalningsmöjlighet.

Är det en medlåntagare har banken större frihet och får ställa kravet till valfri part. Den som är medlåntagare har även kravet att deklarera för den del av lånet som står på personen (Vanligtvis 50% vid två låntagare).

.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %