Vad är kreditvärdighet?

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett omdöme i en kunds förmåga att betala sina skulder. Kreditvärdighet används för att bedöma sannolikheten att en kreditkund eller hyresgäst inte kan betala sina åtaganden. Har man betalat sina fakturor och lån samt har god ekonomi har man med stor sannolikhet hög kreditvärdighet och en hög betalningsförmåga. Har man däremot sämre ekonomi och betalningsanmärkningar så anses personen eller företaget ha en låg kreditvärdighet.

Vad är kreditvärdighet

Hur bedöms kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är en bedömning på din betalningsförmåga. De flesta kreditupplysningsföretag använder idag liknande modeller och antaganden för att bedöma kreditvärdighet. För att göra bedömningar väger kreditupplysningsföretagen in flera olika variabler, statistik, kalkyler, historik, persondata och modeller för att komma fram till en analys av din kreditvärdighet. Kreditvärdighet som bedöms av kreditföretagen är av invånare i Sverige och på personer över 18 år gamla.

För att kunna göra bedömningar av din kreditvärdighet inhämtas data från skatteverket, lantmäteriet, banker, bolagsverket, kronofogden, finansbolag, kreditkortsföretag, tingsrätten och andra myndigheter och källor som har data som kan ge information om din betalningsförmåga.

När banken bedömer din kreditvärdighet utgår de oftast från Upplysningscentralens kreditupplysning. Upplysningscentralen är nämligen samägt av storbankerna och samtliga aktörer som hanterar utlåning rapporterar in lån till Upplysningscentralen. Detta medför att Upplysningscentralen har ett väldigt komplett register över kunders privatekonomiska situation. Bankerna tar bland annat hänsyn till följande för kunder när de bedömer deras kreditvärdighet:

  • Inkomst – I intäkter inhämtar bankerna dina inkomstuppgifter och hur mycket du deklarerat de senaste 3 åren. Nuvarande inkomster vägs också in och ibland krävs anställningsbevis för att styrka din nuvarande livssituation.   
  • Utgifter – I utgifter beräknar bankerna dina kostnader och utgifter på månadsbasis för att skapa en uppfattning av vilka kostnader din ekonomi klarar av. Boendekostnader är oftast den största utgiften i en hushållsekonomi. Bankerna väger in räntekostnader och amortering för nuvarande lån och krediter, kredithistorik och beräknar en s.k. minsta disponibel inkomst för att klara betala tillbaka sina lån. Om banken inte kan få tag i exakta kostnader för hushållet finns schablonbelopp som banken använder för att göra korrekt bedömning av din kreditvärdighet.
  • Bostadssituation – Bankerna väger in din nuvarande bostadssituation och om du bor i ett hus, bostadsrätt eller hyresrätt. Bankerna vill även ha information om hur länge du har bott på din nuvarande adress för att bedöma stabilitet i din ekonomi. Kreditvärdigheten påverkas positivt om du bott länge på samma adress och om du äger ditt boende och det finns en säkerhet i din bostad såsom bostadsrätt och villa.
  • Anställningsform – Bankerna tittar på din anställningsform för att bedöma din kreditvärdighet och långsiktigheten i din inkomst. Anställningsformer såsom visstidsanställd, projektanställning, provanställning, vikariat, heltid, deltid och fast anställning bedöms olika. För en bank är den tryggaste anställningsformen fast anställning och för att du ska få högst kreditvärdighet ska du varit anställd minst 6 månader. 
  • Civilstatus – För att bedöma din kreditvärdighet tar bankerna hänsyn till din civilstatus. En gemensam ekonomi är oftast positivt för din kreditvärdighet. Om du är gift eller sambo och har en delad ekonomi väger bankerna in bådas inkomster vilket ger en positiv effekt för din kreditvärdighet. Ensamstående och nyskilda innebär att banken endast kan beräkna en inkomst vilket ofta blir lägre än om man är två personer. Om man haft en delad ekonomi under en längre tid är detta ofta positivt för bankernas bedömning.
  • Antal barn – Bankerna tittar på antal barn då barn innebär en utgift för en hushållsekonomi. Bankerna har schablonbelopp för att beräkna utgifter för ett barn och tillsammans med hushållets inkomster påverkar antal barn kreditvärdigheten positivt eller negativt.

Följande bolag bedömer kreditvärdighet och är rikstäckande kreditupplysningsföretag (rikstäckande innebär att de har samtliga svenskar med personnummer över 15 år i sitt register):

Upplysningscentralen (UC) www.uc.se

Bisnode www.bisnode.se

Creditsafe: www.creditsafe.se

Decidas: www.decidas.com

Syna: https://upplysningar.syna.se/

Sergel: www.sergel.se

Hur påverkar din kreditvärdighet dig?

För att banken eller en kreditgivare ska kunna låna ut pengar till dig behöver de bedöma din förmåga att återbetala lånet. Om du har en god förmåga att återbetala dina åtaganden och en s.k. god kreditvärdighet får du oftast bättre villkor hos banken vilket innebär lägre räntor och mer flexibla betalningsvillkor.

Om du har en betalningsanmärkning påverkar det din kreditvärdighet negativt vilket innebär svårigheter att ta ett nytt lån. Banker gör en kreditupplysning för att inhämta informationen kring din kreditvärdighet. Det är därför viktigt att hålla löpande koll på sin kreditvärdighet för att öka förutsättningar att få bra villkor och säkerställa att du förhandlar vid rätt tidpunkt.

Upplysningscentralen använder en riskscore från 0-100% där 0,1% är den bästa kreditscoren och beräknar sannolikheten för en betalningsinställelse de närmaste 12 månaderna. Om man gör många kreditupplysningar under en kort tid påverkas riskscoren negativt och därför bör man ha koll på hur många kreditupplysningar som man gjort och vid vilket datum de är gjorda då de försvinner efter 12 månader.

UC har nyligen skapat en ny tjänst som heter kreditkollen men då denna tjänst kostar pengar så man bör överväga andra alternativ för att få koll på sin kreditvärdighet först. Consector arbetar med Upplysningscentralen för kreditupplysning och våra handläggare hjälper dig gärna att berätta mer om din kreditvärdighet och åtgärder för att förbättra kreditvärdigheten.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %