Vad är Kvar att leva på?

Vad är Kvar att leva på?


KALP, eller Kvar Att Leva På som det står för, är det belopp som ett hushåll ska ha kvar att leva på efter det att man betalat boendekostnader, räntekostnader och övriga levnadskostnader. En KALP-kalkyl måste alltid göras för att till exempel få ett lån beviljat.

Hur räknar man ut KALP?

En KALP-kalkyl räknar ut hur mycket du har kvar att leva på efter att alla dina fasta kostnader är betalda. Som tidigare nämnt behövs det göras en sådan här kalkyl för att till exempel få ett lån beviljat. Detta för att banken ska veta att du kommer ha råd att betala tillbaka lånet. När du skickar in en ansökan om att till exempel samla dina lån kommer långivaren kontrollera din betalningsförmåga utifrån den så kallade KALP-kalkylen. Man vill alltså veta hur mycket du har kvar att leva på när dina befintliga och nya lånekostnader, samt boendekostnader har dragits från din inkomst. Denna kalkyl används alltid vid kreditkontroller. Att inte bli godkänd av kalkylen är den största anledningen till att inte bli beviljad ett lån. Därför är det en bra idé att känna till vad man faktiskt räknar på när man använder denna KLP-kalkyl.

Hur beräknar man då KALP? Vid varje kalkyl gör man en översiktlig beräkning vid de utgiftsposter som ingår, utifrån hur många som lever i hushållet och hur bostaden ser ut. Man behöver därför svara på ett antal frågor om familjesituation, levnadsvillkor och så vidare innan man sätter igång. Konsumentverkets KALP-kalkyl är den mest använda av modellerna. Utgiftsposterna ser ut enligt nedan;

Förbrukningsvaror och personlig hygien

Här ingår de löpande förbrukningsvarorna så som tvål, toalettartiklar, tvättmedel med mera. Även besök hos tandläkaren för vuxna ingår i denna post och man utgår från att man gör ett besök per år.

Mat

Konsumentverkets KALP-kalkyl beräknas enbart på måltider hemma, med en normal kost. I andra kalkyler kan även beräkningar göras för luncher ute samt enstaka restaurangbesök.

Hemutrustning

Detta är en bred utgiftspost där man använder mycket översiktliga mallar. Vanligtvis ingår möbler, TV, dator och typiska tillbehör till hemmet. Diskmaskin och tvättmaskin ingår inte.

Mobiltelefoni och medier

Här räknar man in medier som är nödvändiga för att kunna kommunicera med exempelvis myndigheter. Här ingår alltså kostnader för fast telefon, bredband och mobiltelefoni.

Kläder och skor

Här räknas basbehovet av kläder in och gäller för alla i hemmet under alla årstider. Barnfamiljer beräknas alltså ha större utgifter i denna post. Även typiska tillbehör räknas in här.

Övrigt

Under denna punkt ingår till exempel utgifter för olika typer av försäkringar. Man gör översiktliga beräkningar utifrån hur många barn man har samt hur hushållet ser ut. Här kan även utgifter för fritidsaktiviteter räknas in.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %