Vad är en lagfart?

Vad är en lagfart?

Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare av en fastighet. När du köper en fastighet ansöker du om lagfarten hos Lantmäteriet. Kostnaden för detta kallas stämpelskatt och ligger på 1,5 procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Om en långivare vill ha fastigheten som säkerhet för ett lån tillkommer också stämpelskatt för pantbrev. Vid köp av en bostadsrätt behövs ingen lagfart eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden.

Vad är lagfart

Hur ansöker man om en lagfart?

En lagfart söks vanligtvis av den person som köper en fastighet. Men även överlåtelser av fastigheter ska registreras genom en ansökan om lagfart.

Om du ärver en fastighet, eller en del i en fastighet, ska du bifoga de dokument som styrker din situation när du ansöker om lagfart. 

Samma sak gäller vid överlåtelse av en tomträtt. I detta fall ska man göra en ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav.

Vad ska en ansökan om lagfart innehålla?

Det finns vissa krav på vad en ansökan om lagfart ska innehålla. Bland annat ska den innehålla köpehandlingen i original, exempelvis köpekontraktet eller köpebrevet. I ansökan ska det även finnas en fullständig fastighetsbeteckning med kommun, traktnamn samt nummer.

Om det är så att du har fått en fastighet som en gåva ska din ansökan innehålla gåvohandlingen i original. För att gåvohandlingen ska anses som godkänd av Lantmäteriet finns följande krav:

1. Den ska innehålla en fullständig fastighetsbeteckning.

2. Den ska innehålla tydlig information om att givaren överlåter fastigheten till mottagaren och hur stor andel av fastigheten gåvan innehåller, exempelvis hela fastigheten eller halva fastigheten.

3. Gåvohandlingen ska vara undertecknad av såväl givaren som mottagaren.

4. Givarens underteckning ska vara vidimerad av minst två personer.

Vad händer om man ärver en fastighet?

Om du ärver en fastighet måste du också ansöka om lagfart. I din ansökan ska du i så fall bifoga dokument som bevisar hur stor del av fastigheten du har ärvt.

Testamente och dödsbo

Om det är så att du står som ensam testamentstagare och ska göra en ansökan om lagfart så ska du skicka med testamentet i original tillsammans med din ansökan.

Tillsammans med din ansökan ska du även skicka med en bestyrkt kopia på den registrerade bouppteckningen.

Om du är ensam dödsbodelägare och ska göra en ansökan om lagfart ska du skicka med en bestyrkt kopia av den registrerade bouppteckningen.

När ska man ansöka om en lagfart?

Från det datum då du har köpt din fastighet ska du ansöka om en lagfart inom tre månader. Dessa regler gäller även vid köp av en tomträtt. Reglerna kring lagfart är reglerat i Jordabalken.

Om du vill veta mer om vilka regler som gäller vid ansökan om lagfart finns det utförlig information på Lantmäteriets hemsida.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %