Vad är låneskydd?

Vad är låneskydd?

Låneskydd är en försäkring som är kopplat till lånet och som du kan teckna i samband med att du tar ett lån. I regel finns det två olika typer av låneskydd, ett som skyddar vid inkomstbortfall och ett som skyddar vid dödsfall. För att kunna teckna ett låneskydd måste man kunna uppfylla vissa kriterier, exempelvis att man är frisk och att man har en viss inkomst.

Vad är låneskydd

Varför teckna låneskydd?

Ett låneskydd är till för att skydda dig och din partner i situationer där ekonomin behöver tillskott eller stöd. Låneskyddet består normalt av två moment, ett skydd som ger ersättning vid ofrivillig arbetslöshet samt ersättning vid oförmåga att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, s.k. inkomstbortfall och ett skydd som ger ersättning vid dödsfall.

Ett låneskydd är en sammansatt produkt med flera försäkringsmoment men det går lika bra att teckna momenten enskilt såsom inkomstförsäkring, liv-dödsfallsförsäkring och sjukförsäkring.

Låneskydd blancolån

Det flesta aktörerna på marknaden som förmedlar eller säljer privatlån erbjuder låneskydd. Det skiljer därmed också vad de olika låneskydden täcker samt vad kostanden för låneskyddet är.

Det kan exempelvis skilja i belopp som ersätts vid ett dödsfall, viss försäkringar täcker hela beloppet medans andra endast en del av lånebeloppet. Det kan även skilja i vilken ålder du har rätt till ersättning vilket medför att det är viktigt att granska försäkringsvillkoret innan man tecknar låneskyddet.

Vad innebär låneskydd vid dödsfall?

Låneskydd ska innefatta ett skydd och ersättning vid dödsfall. Skyddet innebär att försäkringen normalt går in och täcker kvarvarande skuld (lånebelopp) vid ett dödsfall.

För att teckna ett låneskydd krävs normalt en hälsodeklaration där du medger att du är frisk när du tecknar försäkringen och är fullt arbetsför. Ersättningen som dödfallet ersätter kan variera mellan olika låneskydd och för att teckna ett låneskydd behöver du vara över 18 år. Normalt ersätter låneskyddet till man fyller 65 år men detta skiljer sig ofta mellan olika låneskydd.

Vissa låneskydd kräver att du är fast anställd och är inskriven i svensk försäkringskassa för att teckna låneskydd. Då villkoren och kraven kan skilja sig åt är det viktigt att granska försäkringsvillkoret innan du tecknar låneskyddet.

Vad innebär låneskydd vid arbetslöshet?

Låneskyddet ska innefatta en ersättning som ska fungera som ett skydd vid ofrivillig arbetslöshet vilket ofta leder till inkomstbortfall. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning krävs att du fyllt i en korrekt hälsodeklaration när du tecknade försäkringen och är över 18 år och upphör normalt att gälla vid 65 års ålder.

Vanligaste kraven för att ha rätt till arbetslöshetsersättning är att du varit fullt arbetsför och haft en tillsvidareanställning när du tecknade försäkringen. Många av låneskydden har en karenstid på ca. 30 dagar och först efter denna tid har du rätt till ersättningen. Kvalifikationstiden för låneskydd är på 60-150 dagar vilket innebär att för att ha rätt till ersättningen måste du haft försäkringen under denna tid.

Beloppet som utbetalas vid arbetslöshet samt ersättningsperioden skiljer sig åt mellan olika låneskydd, maximalt ersättning som kan tecknas är upp till 15 000 kr per månad och normalt betalas försäkringen maximalt ut under1 års tid.

Vad innebär låneskydd vid arbetsoförmåga?

Precis som ersättning för arbetslöshet kräver ersättning för arbetsoförmåga att du fyllt i en korrekt hälsodeklaration när du tecknat försäkringen samt var fullt arbetsför och haft en tillsvidareanställning.

För att ha rätt till ersättning krävs även att du inte har symtom eller haft en sjukdom som kan medföra sjukhusvistelse eller arbetsoförmåga. Många försäkringsbolag kräver att du är inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige.

Låneskyddet kan tecknas från 18 år och gäller normalt till 65 års ålder och ersätter normalt olycksfall eller sjukhusvistelse som leder oförmåga att arbete. För att ha rätt till ersättning krävs att du haft försäkringen under 30-90 dagar beroende på låneskydd. Karenstiden för låneskydd är normalt 30 dagar och efter denna tid har du rätt till ersättning.

Ersättningen för arbetsoförmåga ersätter maximalt upp till 15000 kr per månad och gäller maximalt under 1 års tid.

Erbjuder Consector låneskydd?

Consector har tagit fram en produkt som är identiskt med ett låneskydd för att tillgodose våra kunder en av marknadens bästa och prisvärdaste försäkring. Läs mer på trygghetsförsäkring och hur du som kund kan teckna försäkringen.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %