Vad är Lantmäteriet?

Vad är Lantmäteriet?


Lantmäteri är en form av kartläggning av mark som bestämmer till exempel var tomtgränser går och markerar ut ledningsnät. Lantmäteri handlar främst om att kartlägga markytan och där genom ta beslut om hur marken ska brukas och vem som marken tillhör. I Sverige styrs allt lantmäteri av kommunala och regionala kontor, samt samarbetsorganisationer, som svarar till Lantmäteriet, en myndighet som tillhör Näringsdepartementet och har sitt huvudkontor i Gävle.

vad är Lantmäteriet


När behöver man lantmäteri?

För privatpersoner kommer lantmäteri till användning då man är vid behov av att veta exakt vart tomtgränsen går där man har sin fastighet. Detta är viktigt att veta för att man inte ska inkräkta på någon annans mark eller för att någon inte ska kränka den egna ägda marken. Vid till exempel utbyggnad är det viktigt att ha sina ägor uppmätta. Om man skulle, odla eller bygga på någon annans mark begår man ett lagbrott och riskerar att få det som ligger utanför den egna marken rivet eller borttaget. Lantmäteriet utfärdar också lagfarter, vilket krävs i samband med bolån och husköp.

För företag och kommuner gäller samma regler som för privatpersoner. Därför är lantmäteri en mycket viktig del när det gäller att till exempel stadsplanering ska gå helt rätt till.

Vid arbete med lantmäteri används avancerad utrustning såsom robotar, GPS-sändare, drönare och andra tekniska hjälpmedel. Det krävs bland annat kunskap av matematik, fysik, geometri, meteorologi och Sveriges lag för de som arbetar med lantmäteri.

Lantmäteriet är en myndighet

Lantmäteriet är namnet på den myndighet som alla kommunala, regionala kontor och andra samarbetspartner måste svara till då de arbetar med lantmäteri. Fram till den första september 2008 bestod Lantmäteriet av 21 olika myndigheter men numera består det av en central myndighet i Gävle. Deras uppgifter består i att tillhandahålla olika former av geografisk information. Att till exempel bestämma namn på orter, vara ansvariga för fastighetsindelning och att ansvara för geodetiska referenssystem inom Sverige.

Sedan 2015 har Lantmäteriet beslutat att släppa småskalig kartinformation fri för allmänheten att ta del av. Sedan dess finns nu Översiktskartan, Terrängkartan och Fjällkartan tillgängliga för både privatpersoner och företag att bruka eller bearbeta på det sätt de själva vill.

Lantmäteriet har även samarbeten utanför Sverige där de främst arbetar med institutionsbyggnader och utbildningar. Ett stort antal av dessa utlandsverksamheter finansieras av Sida.

Lantmäteriets historia

Lantmäteri har en lång historia som dateras tillbaka ända till det Romerska riket som använde sig av lantmäteri vid byggandet av deras avancerade akvedukter, vid stadsplanering, vägbyggen och fälttåg. Därifrån spred sig sedan lantmäteriet till övriga Europa.

I Sverige bildades Rikets allmänna kartverk 1894 och hade som ansvar att arbeta med alla frågor gällande lantmäteri. Fram till 1937 var detta under militärledning men övergick till att bli en civil myndighet samma år. 1974 lades verksamheten ner och istället formades Statens lantmäteriverk, det som numera kallas Lantmäteriet. Den senaste ändringen av Lantmäteriet ägde rum 2008 då Lantmäteriet, som då bestod av 21 olika myndigheter, omformades till en central myndighet som står under Näringsdepartementet.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %