Vad är LIBOR?

Vad är LIBOR?


LIBOR, London Interbank Offered Rate, är en referensränta som styr prissättningen av ett flertal olika finansiella instrument. Bland annat påverkar LIBOR-räntan priset på swappar och andra derivat. Det beror på att priset på dessa anges utifrån gällande LIBOR-ränta men med tillägg med en specifik räntesats.

vad är libor

Hur beräknas LIBOR?

LIBOR-räntan räknas dagligen ut utifrån den räntesats som internationella banker använder när de lånar ut pengar till andra banker. Detta då enbart lån som inte har någon säkerhet och som sker via Londons penningmarknad. Räntan beräknas på den räntesats som bankerna är villig att låna ut till vilket inte nödvändigtvis måste spegla de affärstransaktioner som sedan sker.
LIBOR presenteras i ett flertal olika valutor och räknas ut utifrån 8,12 eller 16 bankers räntor. Hur många banker som är med i beräkningen beror på vilken valuta som räntan ska presenteras i. Det är däremot enbart 50% av bankernas räntesatser som man räknar med (de i mitten).
LIBOR användes fram till 2007-2008 som en tydlig referens till räntan på lån utan säkerhet. Men efter finanskrisen, under dessa år, började man istället använda OIS-räntan för att bland annat prissätta finansiella instrument.

Vad påverkar LIBOR-räntan?

Denna räntesats har en direkt påverkan på priset på flera finansiella instrument. Utöver det påverkar den även räntesatser på längre sikt på exempelvis företagslån, privatlån och bolån.
Om räntan går upp på LIBOR-räntan kan detta tolkas som att bankerna anser att det är mer riskabelt att låna ut pengar till andra banker. Detta kunde ses tydligt under finanskrisen då den var uppe på 5%. Det kan jämföras med en nivå på 0,77% i mitten av 2016.

Vad var LIBOR-skandalen?

I juli 2012 uppdagades det att Barclays medvetet påverkat LIBOR-räntan genom att rapporterat in att de erbjudit låga räntesatser. Därmed har de kunnat pressa ner LIBOR-räntan på ett sätt som man anar att även andra större banker tidvis har gjort.

Vad är STIBOR?

STIBOR är den svenska motsvarigheten till LIBOR. Det är därmed en referensränta som skapas utifrån de större bankernas räntor vid utlåning till andra banker. Bland annat påverkar STIBOR priset på derivat vilket då kan anges exempelvis som STIBOR T/N +1,5%.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %