Vad är likvid?

Vad är likvid?

En person som är likvid har tillgång till likvida medel och därmed god betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel kan vara kontanter eller pengar på konton som är åtkomliga. Den som inte har dessa tillgångar kallas för illikvid och har därmed svårt att klara av kortsiktiga utgifter.

Vad är likvid

Vad är likvida medel?

Likvida medel är enbart pengar som direkt kan användas för betalning. Det innebär kontanter eller kapital som sitter på personens/företagets konto. Värdepapper som exempelvis aktier, fonder och obligationer är inte likvida medel då dessa först måste säljas för att pengarna sedan ska kunna användas som betalning.

Varför är det viktigt att vara likvid?

Den som är likvid har tillgång till pengar och klarar därmed av att betala lånekostnader, räkningar och oväntade utgifter. Genom att ha en buffert klarar man av svängningar i inkomster och utgifter utan att behöva ta lån så ofta. En stor likviditet skapar därmed en stabilare ekonomi.

Hur mycket likvida medel bör man ha?

Hur stor ekonomisk buffert som en person bör ha beror på flera faktorer. En vuxen person som bor själv i en hyresrätt behöver inte ha lika stor buffert som den som har barn och bor i villa. Det beror därmed på hur stora utgifter som finns och vilka oförutsägbara utgifter som kan uppkomma.

En buffert bör alltid finnas men samtidigt bör summan inte vara för stor. Orsaken är att avkastningen på likvida medel är mycket låg. Genom att köpa aktier, fonder, obligationer eller sätta pengarna på fasträntekonton skapas bättre avkastning. Men dessa pengar är då inte lättåtkomliga vilket gör att de inte klassas som likvida.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %