Vad är Mäklararvode?

Vad är Mäklararvode?


Ett mäklararvode är den betalning som en säljare betalar mäklaren för att denna hjälper till att representera säljaren och sälja dess fastighet till en slutkund. Det finns fyra olika modeller för mäklararvoden: fast arvode, provision, arvode med bonus och kostnadsersättning. Ersättningen betalas till mäklaren först efter att arbetet är färdigt, även fast fastigheten inte har blivit såld.

vad är mäklararvode


De olika modellerna

Som nämnt ovan består mäklararvodet av fyra olika modeller. Dessa består av följande:

  • Fast arvode

Ett fast pris betalas till mäklaren. Summan beslutas redan från första dagen man inleder ett samarbete med en mäklare.

  • Arvode med bonus

Om man väljer denna modell så innebär det att arvodet kommer att starta på ett lägre belopp fram till en viss tidpunkt. Om man går över den tidpunkt kommer dock priset att höjas.

  • Provision

Detta är den modell som oftast används. Om man väljer att använda detta arvode så kommer pengar att betalas ut till mäklaren när fastigheten är såld. Priset är på en procentsats av Köpeskillingen.

  • Kostnadsersättning

Det är möjligt att avtala med mäklaren om vilken rätt denne ska ha för ersättning av de tjänster denne tillhandahåller. I regel är detta en ersättning som betalas till mäklaren om det skulle visa sig bli så att fastigheten inte blir såld.

Priser

Priserna kan skilja sig avsevärt från mäklarfirma till mäklarfirma, men det kan också vara olika arvoden till olika mäklare som arbetar på samma firma. Priserna baseras på hur stor marknadskännedom mäklaren har och hur skicklig denne är på sitt arbete. En mäklare som just har fått sin licens är därför mycket billigare att anlita än en mäklare som har lång erfarenhet och kännedom inom branschen. Det är därför viktigt att läsa på ordentligt innan man väljer vilken mäklare man ska ta hjälp från när det är dags att sälja sin fastighet.

Att sälja en fastighet är dock ett stort antagande och priset är därför inte alltid det viktigaste. Ofta är det viktigare att det är en smidig och snabbprocess som utförs professionellt och effektivt.

För att veta att man får ett rimligt pris kan det vara nödvändigt att titta på listor med exempel på vilka som är standarder för mäklararvoden det året man ska sälja. Flera sidor tillhandahåller sådana listor och ger en god inblick i vad man som försäljare kan förvänta sig och kräva av sin mäklare. Om man till exempel väljer att sälja en fastighet 2017 för ett pris på mellan 500 000 och 1 000 000 kronor kan man räkna med att ett normalt arvode ligger på 30 000 till 40 000 kronor. Ska man däremot sälja en fastighet som kostar över 3 000 000 kronor kan man räkna med att betala från 60 000 kronor och uppåt till sin mäklare.

Värt att notera är dessutom att arvodena normalt är 30–40 % högre om man ska sälja ett friköpt hus eller ett radhus. Detta då friköpta bostäder och bostadsrätter kräver mer arbete och ett större ansvarstagande för mäklaren.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %