Vad är medlåntagare?

Vad är medlåntagare?

Medlåntagare är en person som står med på lånet och är solidariskt ansvarig för att lånet betalas tillbaka tillsammans med låntagaren. Om man är två personer som tar ett lån tillsammans kallas den ena personen för låntagare och den andra personen för medlåntagare. En fördel med att ha en medlåntagare är att det ökar chanserna för att få ett lån beviljat. En medlåntagare kan exempelvis vara en förälder eller en sambo.

Vad är medlåntagare

När används medlåntagare?

Att använda medlåntagare är givetvis vanligast när man lånar till sin bostad, dvs. tar ett bolån. Många unga som ska köpa en bostad har svårt att själv klara bankernas krav.

Genom att ha en medlåntagare kan man stärka individens betalningsförmåga och vilket ses som en säkerhet för lånet och banken kan enklare bevilja lånet. Ofta är det föräldrar som ställer upp som medlåntagare för sina barn men när det gäller ett privatlån är det vanligast med make, maka eller sambo som medlåntagare.

Fördelarna med medlåntagare?

Bankerna ser en fördel med medlåntagare istället för borgensman då det är enklare att kräva betalning från en medlåntagare. En medlåntagare tar oftast på sig samma ansvar för lånet som låntagaren, man kan därför säga att medlåntagaren har samma skyldigheter och är betalningsansvarig för lånet.

Vanligast är att låntagare och medlånatagare har samma betalningsansvar för lånet, detta medför att man står tillsammans i sin helhet för hela lånet om inget annat har avtalats.

Skillnaden mellan borgensman och medlåntagare är relativt liten men i huvudsak är skillnaden när betalningsansvar övergår. Betalningsansvaret övergår direkt på medlåntagare när låntagare inta kan betala medans banken måste kräva borgensman på betalning vilket kan innebära en juridisk process.

Det finns ofta stora fördelar med att ha en medlåntagare, en s.k. medsökande på ditt lån då banken bedömer bådas inkomster istället för bara huvudsökandes inkomst. Det är givetvis viktigare att ha en medlåntagare om man har en lägre inkomst då en medlåntagare kan styrka låntagarens inkomster vilket medför att banken känner en större trygghet att låna ut pengar.

Bankerna beräknar alltid sannolikheten att en kund inte kan återbetala ett lån och har man en låg inkomst gynnas villkoret som banken ger ofta med en medlåntagare. Bankerna vill inte förlora utlånade pengar utan kan banken få en säkerhet iform av en medlåntagare som höjer återbetalningsförmågan innebär detta en lägre risk för banken vilket medför att de kan ge bättre villkor.

När man ansöker om lån är det aldrig negativt att ha med en medsökande då man först och främst bedömer huvudsökande för lånet. Med medlåntagare bedömer bankerna att huvudsökande kan dela betalningsansvaret vilket innebär att fler sökande är positivt i förhållande till ensamsökande. Att ha med en medlåntagare när du ansöker om lån är alltid positivt då det kan förbättra dina möjligheter till lägre ränta och mer beviljat lån.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %