Vad är medsökande?

Vad är medsökande?


En medsökande är en person som är solidariskt betalningsansvarig för ett lån tillsammans med huvudlåntagaren. Genom att ha en medsökande ökar chansen att få ett lån eftersom banken då har två personer att kräva tillbaka skulden från.

Vad innebär det att ha en medsökande?

När en låneansökan ska skickas in kan man ange att det ska vara en medsökande till lånet. Det innebär att det därmed är två personer som har solidariskt betalningsansvar för lånet.
Vid bolån är det mycket vanligt med medsökande. Detta både för att lättare få bolånet beviljat och att det ofta är två personer i hushållet som vill dela på ansvaret för lånet. Men det är även möjligt att teckna privatlån med medsökande. Detta just med tanken att öka möjligheten att få lånet beviljat.

Vad är fördelarna med en medsökande?

Den främsta fördelen med att ha en medsökande är att chansen ökar att lånet blir beviljat. Det beror på att banken ser till de två personernas inkomst och ekonomiska situation och bedömer den totala betalningsförmågan hos dessa. Med andra ord ökar säkerheten för banken att pengarna kommer att betalas tillbaka enligt låneavtalet.
I vissa fall kan även en medsökande skapa möjlighet till högre lånebelopp eller lägre ränta. Även detta beroende på att en medsökande skapar en större säkerhet för banken.

Vad är nackdelen med en medsökande?

Det är mycket viktigt att man som medsökande är införstådd i att man är lika betalningsskyldig som huvudlåntagaren. De bägge låntagarna är alltså solidariskt betalningsansvariga för lånet. Man är direkt avtalspart i lånet och banken kan därmed vända hela kravet mot den medsökande.
I första hand skickar banken krav på återbetalning till huvudlåntagaren. Men sker inte betalning enligt överenskommet avtal kan banken välja att istället ställa kravet på medlåntagaren. Banken kan alltså kräva betalt från valfri part även om de i regel inte vänder sig till medlåntagaren i första hand.

Vad skiljer medsökande mot borgensman?

Vad som skiljer mellan att ha en medsökande eller borgensman till lånet beror till viss del vad det är för slags borgen som används. Det vanligaste är proprieborgen och då är skillnaden relativt liten mot medsökande. Bland annat kan banken kräva återbetalning av både medsökande och borgensman då dessa är lika ansvariga för att lånet ska återbetalas. Däremot finns skillnader gällande ränteavdrag samt att en borgensman i vissa fall kan kräva tillbaka skulden från den man är borgensman åt. Detta är något som man som medsökande inte kan göra då bägge är avtalspart.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %