Vad är nominell ränta?

Vad är nominell ränta?

Den nominella räntan är den grundläggande räntan du betalar när du tar ett lån. Det är också denna ränta som anges när du får ett låneerbjudande. Utöver den nominella räntan kan det dock tillkomma andra avgifter så som uppläggningsavgift och aviavgift. När samtliga av dessa kostnader räknas samman talar man om den effektiva räntan, alltså den totala kostnaden för att ta ett lån.

Vad är nominell ränta

Exempel

Den nominella räntan är själva räntan för lånet rensad från avgifter och uppläggningsavgifter. Detta är alltså räntan som långivaren tar ut för lånet på årsbasis.

Exempel:

Lånebelopp: 1 000 000 kr

Nominell ränta:  2 %

Nominell ränta per år: 20 000 kr

Många gör ibland misstaget att endast jämföra den nominella räntan på sina lån och då kan det bli missvisande. Det är viktigt att veta antal betalningstillfällen och aviavgifter för att få en rättvisande bild. Då får man fram den effektiva räntan. För att banker och finansbolag ska få marknadsföra sina nominella räntor måste de också specificera den effektiva räntan på årsbasis för att kunden skall kunna använda detta som ett jämförelsemått inklusive samtliga avgifter.

Den nominella räntan är samtidigt den räntan som syns på din lånehandling så det är lätt att missuppfatta. När konsumenter talar om ränta med varandra så är det ofta den nominella räntan de refererar till i och med att den står på lånehandlingarna. Den nominella räntan är också den räntan som listas på jämförelsetjänster under  listräntor, denna anger räntan för 1 år.

Vad blir räntan för dig som kund?

I Sverige är det fri räntesättning och därför finns inget tak för hur hög räntan kan vara. Räntesatsen på lånet beror på vilken risk långivaren tycker att det är att låna ut pengar till dig. Den risken beror på din återbetalningsförmåga och vilken säkerhet du kan ställa för lånet.

Ju bättre dessa faktorer är, desto lägre kan räntan bli. Räntan betalas vanligtvis vid slutet av varje månad eller kvartal. Den ränta du har betalat under ett år är avdragsgill i deklarationen.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %