Vad är överbryggningslån?

Vad är överbryggningslån?


Överbryggningslån är ett lån som tecknas om du tillträder din nya bostad innan tidigare bostad är såld. Eftersom försäljning oftast finansierar nya boendet uppstår i detta fall en situation då du inte har pengar för köpeskillingen. I så fall tecknas ett överbryggningslån som sedan återbetalas så fort som förra bostaden sålts.

vad är överbryggningslån

Hur är ett överbryggningslån uppbyggt?

Belopp – Eftersom lånebeloppet ska finansiera inköp av bostad är nivåerna ofta höga på dessa lån. Det brukar därmed vara att maximalt belopp på ett par miljoner.

Löptid – Ett överbryggningslån har mycket kort löptid. En vanlig löptid är 3-6 månader. Eftersom det ska finnas avtal som säger att föregående bostad kommer att bli såld skapar denna korta löptid mycket sällan problem.

Ränta – Räntan på ett överbryggningslån brukar vara låg. Den kan däremot variera något mellan bankerna. Vissa banker har samma räntenivå för alla lånekunder medan det hos andra är individuell räntesats.

Amortering – Lånet är alltid amorteringsfritt vilket beror på dess korta löptid. När köparen tillträtt din tidigare bostad (och därmed betalat hela köpeskillingen) ska överbryggningslånet lösas. Då betalas hela beloppet samt den ränta som uppstått under tiden.

Vilka krav måste vara uppfyllda för att få överbryggningslån?

Exakt vilka krav som måste vara uppfyllda för att banken ska bevilja överbryggningslån kan variera mellan bankerna. Några generella krav är däremot följande:

  • Villkor vid köp – Finns det villkor, som måste vara uppfylld för att köpet ska gå igenom, i köpekontraktet för din nya bostad måste dessa vara uppfyllda innan lånet kan betalas ut.
  • Villkor vid försäljning – Finns det villkor i köpekontraktet vid försäljning, som måste vara uppfyllda för att försäljningen ska gå igenom, måste dessa även vara uppfyllda innan lånet kan betalas ut. Det finns även banker som kräver att det ska vara ovillkorat köpekontrakt.
  • Undertecknade avtal – Det måste finnas underskrivna köpekontrakt/överlåtelseavtal både för den nya och den tidigare bostaden för att lån ska beviljas.
  • Mäklare – Många banker kräver att köp och försäljning av bostäder ska gå via mäklare för att bolån ska beviljas. Detta gäller även överbryggningslånen.
  • Bolån hos banken – Överbryggningslån erbjuds av banker som har bolån. Det är alltså den bank där du kommer ha bolånet som ska kontaktas för ett överbryggningslån. Är bolånet tänkt att flyttas i samband med byte av bostad är det den nya banken som ska kontaktas.
  • Klara av ökad boendekostnad – För att överbryggningslånet ska beviljas ska banken anse att låntagaren klarar av de ökade boendekostnaderna som uppstår under tiden som man äger två bostäder.

Varför inte teckna ett nytt bolån?

Rent teoretiskt går det att teckna ett nytt bolån på den nya bostaden och därmed ha två aktiva bolån. Det är däremot inte något som bankerna brukar rekommendera. Är det amorteringskrav på bägge lånen kan även månadskostnaden under den tid som personen har två lån bli mycket hög.

Ändringar måste meddelas till banken

Eftersom ett överbryggningslån bland annat anpassas efter köpeskilling, tillträdesdag och förväntad försäljning av tidigare bostad är det mycket viktigt att banken kontaktas om förutsättningarna ändras. Banken måste därmed kontaktas om:

  • Tillträdesdagen – Om tillträdesdagen ändras på boendet som säljs.
  • Köpeskilling – Om köpeskillingen sänks på bostaden som du säljer måste nytt köpekontrakt lämnas in till banken. Är det en bostadsrätt behöver nytt överlåtelseavtal skickas in. Om köpeskillingen däremot höjs behöver inte kontakt tas med banken.
  • Avbruten försäljning – Om försäljningen avbryts ska överbryggningslånet direkt avslutas och därmed återbetalas.

Vad är det för skillnad på överbryggningslån och överbryggningskredit?

Överbryggningslån och överbryggningskredit är exakt samma sak. Bankerna har bara valt att använda något olika ord för denna låneform. Detta ska däremot inte förväxlas med byggnadslån eller byggnadskredit vilket är ett lån som tecknas inför att ett hus ska byggas eller att en större tillbyggnad ska ske.

Vad skiljer överbryggningslån mot handpenningslån?

Både överbryggningslån och handpenningslån tecknas i det fall som betalning ska ske för den nya bostaden innan tidigare bostad sålts och man fått pengarna från denna försäljning.

Handpenningen betalas när kontraktet är påskrivet och kan därmed vara flera månader före tillträdesdagen. Har du inte kapital att betala handpenningen kan ett handpenningslån tecknas. Det förutsätter att försäljningen av tidigare bostad är klar inför tillträdesdagen för din nya bostad (då resterande summa ska betalas).

Lånet ska återbetalas på tillträdesdagen till den nya bostaden eller när lånet förfaller. I och med att handpenningen oftast är 10% av köpeskillingen blir handpenningslån inte så stora. Räntan är något högre än på överbryggningslånet.

Överbryggningslån tecknas istället om tillträde sker på den nya bostaden (och därmed hela köpeskillingen måste betalas) innan du fått betalt för tidigare bostad. I detta fall är det större belopp som måste lånas.

Finns det någon risk med överbryggningslån?

Visserligen är risken liten men det finns ändå en viss risk med överbryggningslånet. Även om det finns ett kontrakt underskrivet och en handpenning betald av köparen av din bostad så händer det att köpes bliv hävt. Eftersom det finns ett avtal kan du därmed kräva skadestånd av köparen. Dess storlek beräknas bland annat på extra kostnader vid omförsäljning, eventuella avgifter och räntor som betalats av dig.

Det kan alltså uppstå en situation där du har bägge bostäderna kvar och därmed två stora lån, ett bolån och ett överbryggningslån. Uppstår denna situation ska man alltid kontakta banken för att eventuellt kunna förlänga löptiden på överbryggningslånet eller hitta en annan lösning.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %