Vad är pant?

Vad är pant?

Pant i juridisk bemärkelse är en egendom som lämnats som säkerhet för viss skuld eller fordran. Den som lämnar en pant kallas för pantsättare och den som är innehavare av en pant, vanligtvis långivaren, kallas för panthavare. Säkerheten kan bestå av både panträtt i lös egendom eller i fast egendom. Den lösa egendomen, till exempel en bostadsrätt eller ett värdepapper, blir en pant som pantsättaren måste lämna ifrån sig. Den fasta egendomen avser fall där panten blir kvar i pantsättarens besittning.

Vad är pant

Varför behövs pant?

Pant är som sagt en säkerhet för långivaren ifall en låntagare inte skulle betala tillbaka sina pengar. Panten kan användas för att skriva av skulden. Bostäder sätts i pant för att banker skall våga låna ut stora belopp till privatpersoner. Lån utan säkerhet även kallat blancolån kräver ingen pant men de sträcker sig maximalt upp till 600 000 kr.

För att låna större belopp, oftast flera miljoner för bostäder i Stockholms innerstad så kräver bankerna en säkerhet för att bevilja lånet och våga låna ut pengarna.

Vad kan lämnas i pant?

Kreditgivaren kan ofta välja vad den vill ta i pant för att låna ut pengarna. Är lånet avsett för boende så beloppet oftast stort och då måste boendet sättas i pant.

Bilar och båtar kan sättas i pant men har en snabbare värdeminskning än bostäder och kan oftast inte belånas upp lika mycket som en bostad. Det viktiga är att panten kan realiseras förhållandevis fort så att kreditgivaren kan få tillbaka sina pengar som den lånat ut.

Vem får använda panten?

När bostäder pantsätts får de nyttjas av kredittagaren. Syftet är att bolånetagaren skall kunna bo i sin bostad och därmed så ställs det ut ett pantbrev som banken får som säkerhet. Med pantbrevet, eller pantbreven kan banken tvinga fram fullgörande av privatpersonens förpliktelser som låntagare.

I vissa fall så förvaras panten hos den som lånar ut pengar till dess att skulden är reglerad. Pantbanker arbetar på det sättet. Exempelvis så pantsätts en klocka, likvid betalas ut och klockan kan inte användas förrän skulden är avbetalad. Klockan förvaras hos pantbanken och man får tillbaka den när skulden är betald.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %