Vad är ett pantbrev?

Vad är ett pantbrev?

Pantbrev är ett dokument som bevisar att en inteckning av en fastighet har gjorts. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet behöver banken en säkerhet för lånet. För detta finns pantbrevet, ett dokument som bevisar att en inteckning av fastigheten har gjorts hos Lantmäteriet. I de flesta fall hjälper banken till med inteckningen.  Pantbrevet finns hos banken tills dess att lånet är betalt, då återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren.

Vad är pantbrev

Vad är syftet med pantbrev?

Syftet med pantbrev är alltså att fungera som en säkerhet för långivaren. Den dag då du ska sälja din fastighet löser du in dina lån hos banken och får tillbaka ditt pantbrev. Detta överlämnas sedan till den nya ägaren som kan använda pantbrevet för sina egna lån.

Skulle det däremot visa sig att du som låntagare inte kan betala tillbaka ditt lån och fastigheten därför måste säljas innebär detta att den som innehar pantbrevet, i det här fallet banken, får pengarna från försäljningen i första hand. På så sätt har banken möjlighet att få tillbaka det utlånade beloppet, plus ränta

Hur beställer man ett nytt pantbrev?

Om det sedan tidigare inte finns något pantbrev och du måste beställa ett nytt sådant kostar det två procent av pantbrevets värde. Till detta tillkommer även en administrativ avgift som brukar ligga på några hundralappar.

En ansökan om en inteckning, alltså en beställning av ett nytt pantbrev, görs hos Lantmäteriet. Ansökan ska vara skriftlig och göras av dig som är fastighetsägare eller av din bank.

Regler när du ansöker om ett pantbrev   

Om du ska ansöka om ett nytt pantbrev finns det lite olika regler att förhålla sig till beroende på ditt civilstånd. Om du till exempel är gift måste din maka / make godkänna inteckningen av fastigheten. Ett godkännande från maka/make ska vara skriftligt och kan göras direkt på den ansökan som skickas in till Lantmäteriet.

Om du är sambo och bostaden är gemensam gäller samma regler som vid äktenskap, din sambo ska alltså godkänna inteckningen skriftligen i din ansökan.

Om du skiljer dig och fastigheten enbart är din måste du bevisa detta genom att skicka in en kopia på bodelningshandlingarna till Lantmäteriet, samt ett intyg från tingsrätten som visar att ni har gjort en ansökan om äktenskapsskillnad.

Förr i tiden var pantbrevet ett fysiskt dokument men numera är pantbreven digitala.

Sammanfattning – följande underlag ska alltid finnas med i din ansökan om pantbrev:

1. Fastighetsägarens personnummer.

2. Fastighetsbeteckning.

3. Underskrift samt namnförtydligande från dig som sökande.

4. Skriftligt medgivande från maka/make eller sambo.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %