Vad är Penningtvätt?

Vad är Penningtvätt?


Penningtvätt är ett begrepp som används när svarta pengar, det vill säga pengar som har tjänats på ett olagligt sätt, överförs på ett sätt som får dem att se lagligt förtjänade ut. Ofta kan penningtvätt ske genom att de olagligt förtjänade pengarna förs genom ett företag och där genom beskattas som vinst i företaget.

Penningtvätt


Var kommer svarta pengar ifrån?

Svarta pengar kommer från olagliga verksamheter och är obeskattade. Det förekommer svarta pengar vid utförande av så kallade svartjobb. Dessa pengar går dock ytterst sällan genom penningtvätt då det i regel handlar om mindre summor som betalas för tjänster såsom till exempel reparationer, städning eller annan hjälp.

Penningtvätt förekommer dock, och är relativt vanligt, för större summor pengar som förtjänats genom verksamhet utförd av kriminella organisationer. Exempel på sådana brott är exempelvis smuggling, narkotikahandel, utpressning, människosmuggling och prostitution. Det förekommer dessutom att pengar som tjänats på ett lagligt sätt genomgår penningtvätt för att undvika beskattning.

Vanligtvis har penningtvätt, nästan uteslutande, varit förknippat med maffian men det är numera också vanligt att tvättade pengar används för att finansiera terrorism.

Anledningen till att kriminella väljer att tvätta sina pengar är för att kunna använda dem för konsumtion utan att göra myndigheter uppmärksamma på att pengarna förtjänats via illegala verksamheter.

Hur tvättas pengar?

Det finns flera olika sätt att tvätta pengar på. Ett vanligt sätt att tvätta pengar och undgå regler för beskattning av är att sätta in små summor på ett större antal bankkonton och därifrån föra över dem till konton på olika utländska banker innan de används för köp. Detta är mycket svårt för myndigheterna att upptäcka och det är inte vanligt att de som bedriver denna typen av penningtvätt blir dömda. Ett annat sätt att tvätta pengar på är att omsätta dem genom kasinon och andra bettingverksamheter som till exempel trav och galopp då de svarta pengarna blir ersatta med vinster som det finns kvitto på. Det sker dessutom att svarta pengar förs över till olika skatteparadis där myndigheterna är mindre nogräknade. Där kan de sedan används till exempelvis fastighetsköp och liknande. Personen eller personerna som utför denna typ av penningtvätt använder sedan bankkort från de utländska bankerna för att använda de tvättade pengarna. Om detta brukas ofta kommer dock de svenska myndigheterna snart att börja fatta misstanke.

Hur kan penningtvätt straffa sig?

Att tvätta pengar är mycket riskabelt och kan ge svåra påföljder till den som blir upptäckt med att utföra det. Penningtvätt är lagstadgad mot under 9 kap 6a§ i brottsbalken och kallas penninghäleri. Straffen varierar beroende på hur grovt brottet är och kan i småskaliga fall av penningtvätt ge böter eller upp till två års fängelse. Om det anses vara ett grövre brott kan det ge upp till hela sex års fängelse. Dock innefattar inte penninghäleri alla aspekter av penningtvätt och därför har ett nytt förslag om en lag mot penningtvätt lagts där straffskalan ska vara densamma som vid penninghäleri.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %