Vad är premiepension?

Vad är premiepension?


Premiepension är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 % av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Av din lön avsätts automatiskt 18,5% till den allmänna pensionen, vilket sker av den skatt som betalas. Av dessa är det 2,5% som avsätts till premiepensionen.


Denna del av det allmänna pensionssystemet kan man själv påverka avkastningen på genom att välja vilka fonder som pengarna ska placeras i. Det som därmed avgör hur stor premiepensionen till slut blir är din totala skattepliktiga inkomst samt hur hög avkastning som placeringarna gett. Ännu en faktor som avgör hur stort belopp du kan ta ut per utbetalningstillfälle är när du väljer att börja ta ut premiepensionen.

De som är födda 1938, eller senare, får premiepension genom detta system. Äldre personer får pension genom tidigare pensionssystem.

Eget val eller AP7 Såfa

De som vill förvalta sina premiepensionspengar på egen hand får välja upp till fem fonder som dessa investeras i. Fonderna kan när som helst bytas och det går även att ändra hur stor procent av kapitalet som ska investeras i vilken fond.

Vill man däremot inte välja fonder kommer de automatiskt att placeras i fonden AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ), som är det statliga förvaltningsalternativet.

Efterlevandeskydd

Det går att välja efterlevandeskydd på premiepensionen. Med detta skydd kommer din partner att få denna del av pensionen när du avlider. Om alternativet väljs blir däremot premiepensionen lägre eftersom tanken är att summan ska fortsätta betalas ut efter dödsfall. Exakt hur mycket lägre det handlar om beror på hur gammal du och din partner är.

Överföring av premiepensionsrätt

Överföring av premiepensionsrätten kan ske till maka/make eller registrerad partner. Den vanligaste orsaken till detta är att partnern har haft mycket låg inkomst eller av annan anledning förväntas få låg pension.

Om du vill föra över premiepensionsrätten ska en blankett som kan laddas hem på Pensionsmyndighetens hemsida fyllas i. Förutsatt att den är hos dem före 31:a januari kommer överföringen gälla för detta år och därefter vara löpande. Det går även att stoppa flytten och återta kommande premiepension. Pengar som överförts kan däremot aldrig återkrävas.

Vid överföring får däremot mottagaren bara 94% av beloppet. Resterande 6% går in i pensionssystemet och fördelas därmed på de som tar del av detta system. Denna ”avgift” kallas för arvsvinst.

Orsaken att avgiften tas ut är att de personer som får ta emot premiepensionspengar generellt lever längre än de som ger bort denna summa. Exempelvis är det ca 98% av överföringarna som sker från män till kvinnor och kvinnor lever statistiskt längre. Däremot är det samma avgift oavsett om det är en man eller kvinna som tar emot beloppet.

Seriösa, och oseriösa, förvaltare

De som inte vill placera sina premiepensionspengar i Såfa eller göra detta egen hand kan anlita PPM-förvaltare. Däremot innebär det ofta höga avgifter vilket branschen fått en hel del kritik för. Det har även funnits ohederliga företag inom denna bransch.

Senast var det bolaget Allra som Pensionsmyndigheten stängde av från premiepensionssystemet efter oklarheter i bolagets förvaltning och misstanke om brott. Därför är det viktigt att jämföra olika fondalternativ, leta efter låga avgifter eller helt enkelt förlita sig på den statliga Såfa – som för övrigt har gett ett mycket bra förvaltningsresultat jämfört med många andra fonder. Var realistisk och anpassa ditt val efter just dina förutsättningar.

– Moa Långbergs, Ekonomiskribent


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %