Vad är rak amortering?

Vad är rak amortering?

Rak amortering är den vanligaste formen av återbetalning på en skuld. Rak amortering innebär att du betalar tillbaka ett konstant belopp vid varje betalningstillfälle och att skulden minskar linjärt. Rak amortering används nästan alltid vid amortering bostadslån. Vid rak amortering delar man upp skulden på antal betalningstillfällen som är överenskommet i avtalet och den totala månadsbetalningen och räntan minskar genom amortering av kapitalskulden vid varje betalningstillfälle.

Vad är rak amortering

Hur fungerar rak amortering?

Vid rak amortering fördelar man skulden på de amorteringstillfällen som överenskommit i avtalet vilket innebär att du betalar ett lika stort belopp varje amortering. Om räntan förblir densamma under lånets löptid minskar skulden och räntekostnaden för varje amorteringstillfälle.

Rak amortering är i förhållande till annuitetslån det snabbaste och billigaste sättet att amortera på ett lån. Om räntan på lånet höjs kan kostnaden för lånet komma att ändras. Med rak amortering kan månadskostnaden endast skilja beroende på räntan vilket många ser som en fördel då skulden är reglerad från början.

Exempel på rak amortering

Om kund lånar exempelvis 120 000 kr med 5 % ränta på 10 år och återbetalar per månad innebär det 120 återbetalningstillfällen.

Med rak amortering betalar kund 1666 kr per månad (200 000 kr) / (120 betalningstillfällen)

Rak amortering innebär alltså att kunden betalar samma amorteringsbelopp varje månad. Se nedan:

Månad Skuld Amortering Ränta Summa att betala:
1 120 000 1000 500 1 500
12 108 000 1000 454 1 454
24 96 000 1000 408 1 408
36 84 000 1000 354 1 354
120 0 1000 4 1 004

Rak amortering på blancolån och privatlån

Alla banker och kreditbolag erbjuder inte rak amortering på blancolån. Idag är det framförallt storbankerna som erbjuder rak amortering på blancolån.

Många av nischbankerna erbjuder istället annuitetslån, läs mer om annuitetslån. Fördelen med rak amortering är framförallt att du vet hur snabbt ditt lån kommer vara återbetalt samt att rak amortering är billigare räntemässigt då man betalar av / amorterar mer på lånet i början jämför med ett annuitetslån.

Detta innebär att skulden på lånet minskar snabbare och därmed blir räntekostnaderna lägre. Nackdelen med rak amortering är att det blir en högre månadskostnad i början i förhållande till ett annuitetslån viket medför att det kräver att man klarar en högre månadskostnad.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %