Vad ränta på ränta?

Vad ränta på ränta?

Ränta på ränta är ett begrepp som beskriver möjligheten att få avkastning på en redan genererad ränta och inte enbart på den ursprungliga investeringen. Om du exempelvis placerar pengar på ett sparkonto eller i en fond kan dessa pengar generera en viss avkastning under ett år. Nästa år däremot kommer du inte enbart att få avkastning på den ursprungliga investeringen, utan även på avkastningen från förra året. Detta beskriver begreppet ränta på ränta.

Vad är ränta på ränta

Faktorer som spelar in

Det är flera saker som spelar in för hur stor ränta på ränta-effekten blir. Självklart är det initiala sparbeloppet och räntesatsen grunden till allt, men också tiden du sparar pengarna. Eftersom det totala beloppet hela tiden ökar blir ränteinkomsterna bara större och större med åren. Ökningen är exponentiell, vilket framgår av exemplen nedan. Andra vanliga begrepp för ränta på ränta är kumulativ ränta och just exponentiell ränta.

Formel och räkneexempel

Formeln för att räkna ut den totala summan (T) av ett sparat belopp (S) efter ett visst antal perioder, vanligtvis år, (P) med en ränta för samma period (R) är:


T = S * (1+R/100)^P

Observera att i exemplen tas inte hänsyn till den skatt som ska betalas på ränteinkomster.

Exempel 1: Jag sparar 100 000 kronor med en ränta på 2 procent. Räntan betalas ut årligen och jag sparar pengarna i 10 år.

T = 100 000 * (1 + 0,02)^10

T = 100 000 * 1,02^10 = 121 899,44

Den totala räntan du har erhållit är alltså 21 899,44 kronor över hela tioårsperioden. Räntan på räntan blir i detta fall 1 899,44 kronor, eftersom 20 000 är vad summan av 2 procent av 10 000 gånger tio år är.

Exempel 2: Jag sparar samma summa, 100 000 kronor, med dubbla räntan, 4 procent. Räntan betalas ut årligen och pengarna sparas lika länge, i 10 år.

T = 100 000 * (1 + 0,04)^10

T = 100 000 * 1,04^10 = 148 024,43

I detta fall blir räntan 48 024,43 kronor, alltså mer än dubbelt så mycket som i exempel 1, trots att räntesatsen är precis dubbelt så stor. Räntan på räntan blir också betydligt större, hela 8 024 kronor, och mer än fyra gånger så mycket som i exempel 1.

Hur mycket kan en krona bli värd?

Nu lever vi på gott och ont i regel inte längre än 100 år, så det här exemplet är svårt att realisera. Men om du hade möjligheten att spara 1 krona när du föddes och fick ett löfte om en räntesats på ditt sparande på 3 procent, hur mycket tror du att det hade blivit efter 1 000 år? Siffrorna nedan visar på hur kraftig ränta på ränta-effekten kan vara, och hur ökningen stegrar med tiden. Så här mycket hade ditt sparande varit värt efter:

10 år: 1,34 kronor.

100 år: 19,22 kronor.

500 år: 2 621 877,23 kronor.

1 000 år: 6 874 240 231 169,68 kronor.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %