Vad är Ränteändringsdag?

Vad är Ränteändringsdag?


Ränteändringsdag är den överenskomna dag då ett lån får en ny räntesats. Kärt barn har många namn, och ränteändringsdag benämns även som räntejusteringsdag, och förväxlas ibland med villkorsändringsdag. Ränteändringsdag förekommer mestadels i samband med bolån, som har olika bindningstider, och därmed påverkas i högre grad än till exempel blancolån med sin fasta ränta.

vad är ränteändringsdag


När infaller ränteändringsdagen?

När man tecknar ett lån fastställs också lånevillkoren, som till exempel räntekostnaden, lånets löptid, bindningstid och amorteringsvillkor. Man kan välja att binda sitt lån för kortare eller längre tid, och i samband med det avtalar man också om en viss ränta under denna tidsperiod. Binder man lånet på fem år betalar man samma ränta under dessa fem år. När denna period löpt ut infaller ränteändringsdagen; den dag räntan kan ändras.

Rörlig ränta

Med rörlig ränta på ett bolån förändras räntan över tiden, och räntekostnaden förändras därmed i takt med svängningarna på marknaden, till skillnad från den bundna räntan som är densamma under hela bindningstiden. Begreppet rörlig ränta är en smula missvisande, eftersom det i dag avser en tremånaders-period, och under den tiden är räntan bunden. Det innebär att för den rörliga räntan infaller ränteändringsdagen fyra gånger om året; var tredje månad. Denna dag bestäms i förväg, och du får när du tecknar lånet en villkorsbilaga där dessa datum finns med.

Bunden ränta

Det som traditionellt kallas för bunden ränta innebär att du under bindningsperioden betalar samma ränta, även om den rörliga räntan förändras. Det vanligaste är att binda lånet på ett, två, fem eller tio år. Då infaller ränteändringsdagen på det datum som anges i villkoren i samband med att bindningsperioden löper ut. Enligt konsumentkreditlagen har du som långivare rätt att lösa ditt lån när du vill, även om lånet har bunden ränta. Då har långivaren rätt att ta ut en ersättning som kallas ränteskillnadsersättning, eftersom banken har räknat med din ränta som en kommande inkomst, och i sin tur lånat upp pengar för att täcka ditt lån. Det finns ett regelverk och en schablonersättning som styr hur mycket detta får kosta, för att inte långivaren ska kunna ta ut en oskäligt hög ränteskillnadsersättning.

Villkorsändringsdag

Ränteändringsdag och villkorsändringsdag sammanfaller ofta, vilket gör att de gärna förväxlas med varandra. På ränteändringsdagen är det endast räntan som kan justeras, antingen till dagsaktuell kurs, eller den kurs man kommer överens om. På villkorsändringsdagen kan man byta bindningstid, ändra amorteringen på lånet, eller lösa in hela eller delar av lånet.

Vad händer om jag missar ränteändringsdagen på mitt lån?

Om du har ett rörligt lån, det vill säga ett tremånaders-lån, händer ingenting. Räntan på ditt lån justeras i enlighet med den dagsaktuella kursen, och detta är nu den nya räntan som du får betala i tre månader, till nästa ränteändringsdag. Är ditt lån bundet så kommer det en förfrågan från banken om hur du vill göra. Svarar du inte på den så läggs lånet automatiskt om till tre månaders bindningstid, och du får då samma ränta som ett rörligt lån.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %