Vad är räntelagen?

Vad är räntelagen?

Räntelagen är en lag som bland annat reglerar vilka betalningsvillkor och dröjsmålsräntor som företag kan ta ut av sina låntagare. Till exempel framgår i lagen att ett företag kan kräva dröjsmålsränta 30 dagar efter att en faktura har skickats ut. Räntelagen är dispositiv vilket betyder att den gäller så länge ingenting annat är avtalat mellan parterna.

Vad är räntelagen

När gäller räntelagen?

Så fort du köper en vara eller tjänst på kredit, avbetalning eller mot faktura, eller när du tar ett lån, är det räntelagen som gäller. Att lagen är dispositiv betyder att den alltid gäller så länge du inte har ingått särskilt avtal som just avtalar bort någon av räntelagens föreskrifter. Det finns dock vissa delar av räntelagen som inte får avtalas bort om resultatet skulle vara till nackdel för låntagaren. Exempel på vad som kan anges i ett separat avtal är hur hög dröjsmålsränta ska vara, det vill säga den ränta som tas ut när en faktura inte betalas i tid, eller från vilken dag dröjsmålsräntan ska börja räknas. Hur hög dröjsmålsränta som kan tas ut är inte lagstadgat, avgörandet för var gränsen för ocker går sker från fall till fall var gränsen

Ett exempel på vad som inte kan avtalas bort är att om den betalningsskyldige, det vill säga gäldenären, inte har kunnat betala sin skuld på grund av sjukdom, arbetslöshet eller liknande omständighet som inte har gått att råda över, så kan personen ifråga medges jämkning.

I räntelagen, och alltså det som gäller som standard när inget annat bestäms, anges att dröjsmålsränta får tas ut från 30 dagar efter att en fordran har skickats ut från borgenären. Dröjsmålsräntans procentsats är också definierad i räntelagen till åtta procentenheter plus den för närvarande gällande referensräntan. Referensräntan sätts två gånger per år av Riksbanken och följer reporäntan. Den gällande referensräntan går att hitta på Riksbankens hemsida.

Räkneexempel på dröjsmålsränta

Du renoverar ditt kök för totalt 100 000 kronor. När arbetet är slutfört, den första september, överräcker hantverkaren fakturan till dig med förfallodag den första oktober. På fakturan är angett att dröjsmålsränta tas ut efter förfallodagen. Referensräntan är för närvarande noll procent vilket gör att dröjsmålsräntan blir åtta procent då ni inte har avtalat om något annat. Du glömmer bort att betala fakturan och får det inte gjort förrän tjugo dagar efter förfallodagen, den 21 oktober. Dröjsmålsräntan är angiven i en räntesats per år, eftersom du var tjugo dagar sen med betalningen ska du betala 20/365 av 8 procent av 100 000, förutom den initiala kostnaden på just 100 000. Alltså:

0,08 * 100 000 = 8 000

8 000 * 20/365 = 438,36 kronor


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %