Vad betyder räntenetto?

Vad betyder räntenetto?


Räntenetto betyder skillnaden mellan de räntekostnader som uppkommer när ett lån tecknas mot de ränteinkomster som skapas när lån förmedlas ut. Begreppet används främst för banker som erbjuder sina kunder bolån. I detta fall är räntenettot skillnaden mellan kostnaden för banken att låna pengar och vinsten de gör när de erbjuder bolån.

 

räntenetto

Hur räknas räntenettot ut?

För att kunna räkna ut en banks räntenetto behöver man veta bankens ränteintäkter på de lån de erbjuder sina kunder och sedan dra av de räntekostnader de själva har för sina lån. Detta presenteras sedan i kronor.
Räntenetto är däremot inte samma sak som bankens totala vinst på dessa lån. De kan exempelvis finnas administrativa kostander i samband med både inlåningen och utlåningen. Utöver det finns alltid en viss kreditförlust med kunder som inte betalar sina lån enligt avtal.

När används begreppet räntenetto?

Även om det går att applicera begreppet på andra låneformer så är det nästan uteslutande bolånen som diskuteras när man anger räntenetto. Det är då bankernas räntevinster på de bolån som de lånar ut till sina kunder. Det är även räntenettot på bolån som finns det finns statistik på över tid.

Varför förändras räntenettot?

Storbankernas räntenetto har sedan 2010 ökat kraftigt. Hos en del banker har det ökat med närmare 180%. Det finns flera förklaringar till denna kraftiga ökning och bland annat brukar följande nämnas.

  • Stigande bolånevolymer

Räntenettot talar om hur mycket en bank tjänar på utlåningsverksamheten i kronor och ören. Även om räntesatserna inte förändras så kommer räntenettot att öka om den totala volymen av lån ökar. Under lång tid har den totala bolåneskulden ökat i Sverige vilket därmed återspeglar sig i högre räntenetto hos bankerna.

  • Större kapitalkrav

För att minska risken för bankkriser har kravet på bankerna blivit större gällande avsatt kapital. De ska helt enkelt ha tillräckligt kapital för att kunna möta oväntade större förluster. Det i sig har gjort att bankerna valt att ha ett högre räntenetto.

 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %