Vad är Räntetak?

Vad är Räntetak?


Räntetak är en garanti för räntekostnaden på bolån, som innebär att även om marknadsräntan går upp så betalar du aldrig mer än den fastställda räntan – det vill säga taket. Går räntan ner under taket följer också låntagarens ränta med, och därmed sjunker kostnaden för lånet.

vad är räntetak


Ett bolån med räntetak innebär att lånet ligger upplagt med en ränta som justeras var tredje månad. Lånet i sig kan vara och är oftast bundet längre, men räntan baseras i grund och botten på den rörliga tremånadersräntan. Detta innebär att du som låntagare aldrig betalar mer i ränta än det överenskomna taket. Om räntan sjunker under taket blir det lägre räntekostnader. Man kan se räntetak som en slags försäkring mot kostnader över räntetaket. Om du har kommit överens med banken på ett räntetak på 2 % så betalar du bara detta, även om den rörliga räntan skulle stiga till 4 %. Sjunker sedan räntan till 1 %, följer även din ränta med ner under taket, och du betalar ett lägre pris.

Risk kontra trygghet

För låntagaren är räntetaket naturligtvis en trygghet, man vet sin maximala månadskostnad, och behöver inte oroa sig för räntehöjningar och svängningar på marknaden. I bästa fall betalar man till och med mindre än den budgeterade maximala månadskostnaden. Men det kan också bli dyrare, beroende på när i konjunkturen man skrev sitt avtal. Ränteutvecklingen kan vara svår att förutspå, såväl för banker som för låntagare. Om den rörliga räntan är låg kan det ibland vara fördelaktigare att inte ha bundit sig till ett räntetak, med de ökade kostnader som medföljer. Man får själv som låntagare bedöma om den ökade kostnaden är värd tryggheten i att veta att en skenande ränta inte drabbar en själv. Tror man att en räntechock är under uppsegling kan räntetak vara ett alternativ för att få sova gott om nätterna, eller om man inte har de marginaler som en plötslig och kanske oväntad räntehöjning kan innebära.

Hur fungerar det?

Banken finansierar räntetaket genom att ta ut en premie av låntagaren, för att kompensera för bankens eventuella merkostnad och risktagande. Den premien baseras på avtalets längd, det överenskomna räntetaket, ränteläget och bankens bedömning av kommande ränteutveckling. Ju mer banken tror att räntan kommer att stiga, desto mer får låntagaren betala för sitt tak. Det vanliga är att banken lägger på en procentsats på den vanliga rörliga tremånadersräntan, och att man binder lånet på två, tre eller fem år.

Liksom för ett bundet lån kan det medföra extra kostnader om man vill säga upp lånet, så kallad ränteskillnadsersättning. Det kan innebära att man får betala premien eller procentsatsen som överenskommits för resten av perioden som man skulle haft lånet. Skillnaden mot det bundna lånet där kostnaden är densamma varje månad är att med räntetak kan det bli lägre kostnad om räntan sjunker. Varje bank är fri att sätta sina egna räntor, och det finns därför ofta utrymme att förhandla om räntan för den enskilde låntagaren. Många banker erbjuder räntetak bland sina produkter, men inte alla.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %