Vad är referensränta?

Vad är referensränta?

Referensränta är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken, första januari och första juli varje år. Referensräntan styrs av reporäntan, och det finns många andra räntor som utgår från Riksbankens referensränta, som exempelvis dröjsmålsränta och bankers inlåningsräntor och utlåningsräntor.

Vad är referensränta

Vem styr referensräntan?

Referensräntan styrs av reporäntan som bestäms av Riksbanken.

Vad är det för skillnad på diskontot och referensräntan?

Referensräntan finns sedan 1 juli 2002, innan dess var den officiella räntesatsen kallad diskontot. Denna ersattes dock och gäller nu enligt nya räntelagen.

I lagen står det att referensräntan skall stämma överens med räntan som Riksbanken tillämpar vid den huvudsakliga refinansieringstransaktionen som genomförs före det kalenderhalvår som räntan skall gälla vid. Denna avrundas till närmast högre halva procentenhet.

Vad är det för skillnad på reporänta och referensränta?

Referensräntan motsvarar reporäntan vid slutet av föregående halvår. Om det behövs avrundas talet uppåt till närmast halva procentenhet.

I motsats till en del andra räntor har referensräntan inget penningpolitiskt syfte, utan används i stället för att beräkna andra räntor. Referensräntan skall därför fungera som ett jämförelsemått och stöd för andra aktörer som sätter räntor till sina kunder i samhället.

Andra räntor som baseras på referensräntan

Många räntor i samhället utgår från Riksbankens referensränta. Precis som Stibor används som referensränta för finansiella institutioner när de lånar ut pengar mellan varandra så fungerar Riksbankens referensränta som grund till dröjsmålsräntor. Ofta finns en finstilt text som anger att vid försenad betalning ska dröjsmålsräntan, om inget annat avtalats uppgå till referensräntan plus åtta procentenheter.

Referensräntan styr även huvudparten av kreditgivares, till exempel bankers, inlåningsräntor och utlåningsräntor. Låneräntan kan vid rörlig ränta utgöras av referensräntan och bankens marginal. Den stora kostnaden i ett bolån är ofta själva låneräntan. Därför kan referensräntan spela en viktig roll för bolånetagares vardagsekonomi. Det är viktigt att på förhand veta vilken typ av ränta man avtalar med banken för att också vara medveten om ifall referensräntan kommer påverka ens ekonomi eller inte.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %