Vad betyder regressrätt?

Vad betyder regressrätt?


Regressrätt betyder att en eller flera personer har betalt en skuld åt en eller flera andra personer och därefter har rätten (regressrätt) att kräva tillbaka skulden från dem. Detta utifrån att de lagligt eller avtalsmässigt varit tvungna att betala denna skuld. Regressrätt förekommer exempelvis när två personer är solidariskt betalningsansvariga för ett lån men en person krävs på mer än hälften av lånet.

Ett exempel på regressrätt

Ett lån tecknas av två personer (A och B). Enligt avtalet är de bägge solidarsikt betalningsansvariga för lånet. Detta innebär att långivaren kan välja vilken av dessa två som betalningen ska krävas från. Även om lånet står på två personer så kan alltså låntagaren välja att kräva tillbaka hela summan från en enda av dessa personer.
Om person A nu har betalat hela skulden uppstår en regressrätt mot person B. Det är därmed en laglig rätt att kräva in den del av skulden som den personen egentligen borde stått för.

Finns det preskriptionstid på regressrätt?

Ja, i regel är preskriptionstiden 10 år. Har man inte utnyttjat sin regressrätt inom den tiden förfaller rätten. Man räknar då från den dag då regressfodran uppkommit.
Regressrätt kan även förekomma inom försäkringsbranschen. Om regress vänds från försäkringsgivare mot försäkringstagare är preskriptionstiden tre år.

Uppstår regressrätt alltid om en person betalar en annan persons skulder?

Nej. Regressrätt uppstår enbart i det fall som en person är tvingad enligt lag, eller enligt avtal, att betala en skuld åt en annan person. Ett tydligt exempel är när två personer är solidariskt betalningsansvariga för en skuld.
Den som betalar en skuld åt en vän har därmed inte någon laglig rätt att kräva tillbaka pengarna från den personen. Om man vill hjälpa en vän med att återbetala en skuld och samtidigt ha möjligheten att kräva tillbaka denna summa i efterhand finns två alternativ. Det ena är att skriva ett låneavtal på gällande summa. Det andra är att köpa fodringen från borgenären. Det sistnämnda är däremot oftast inte möjligt att göra som privatperson.

När kan regressrätt uppstå?

Regressrätt kan uppstå vid ett stort antal tillfällen. Detta är enbart ett urval:

  • En borgensman måste gå in och betala den skuld man står i borgen för.
  • Det finns flera borgensmän för ett lån och en/flera (men inte alla) av dessa betalar lånet. Dessa har då regressrätt mot övriga, dvs. de som inte betalat sin del.
  • Om flera personer dömts att betala ett skadestånd (6 kap 4 § Skadeståndslagen) men en person betalat hela summan uppstår regressrätt mot övriga.
  • Brottsoffermyndigheten ger ersättning till ett brottsoffer och har därmed regressrätt mot gärningsmannen.
  • I Handelsbolag är alltid samtliga bolagsmän solidariskt betalningsansvariga. Det gör att alla har lika stort ansvar för en skuld. Om en person betalar mer än sin del uppstår regressrätt mot övriga personer i bolaget.

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %