Vad betyder Revers?

Vad betyder Revers?


Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld. I reversen bör det bland annat framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka.

Vilken information måste finnas på en revers?

Det finns inga formella krav på vilken information som måste finnas med på en revers. För att den ska vara giltig krävs däremot en underskrift av låntagaren. Det kan därmed räcka med ”Person A har lånat 5 000 kr från person B”.
För att skapa en tydlighet och undvika framtida konflikter kring lånet är det däremot en stark rekommendation att vara så tydlig som möjligt i reversen. Det som bör framgå är lånebelopp, avtalsparter, ev. ränta och andra avgifter samt hur lånet förväntas betalas tillbaka. Det är även en fördel om det finns text som förtydligar vad som händer om pengarna inte betalas enligt överenskommet avtal. Det är sedan långivaren som ska ha originalet medan låntagaren får en kopia.

Vad är skillnaden mellan Enkelt eller Löpande skuldebrev?

En enkel revers (enkelt skuldebrev) är ställd från en specifik person. Det betyder att återbetalningen ska ske till den personen. Dessa reverser är inte tänkta att överlåtas även om möjligheten finns. I det fall som överlåtelse sker måste gäldenären underrättas om överlåtelsen och exakt samma rättigheter och skyldigheter gäller som med den förra borgenären. Detta är det vanligaste alternativet när två privatpersoner lånar ut pengar till varandra.
Löpande skuldebrev finns i två kategorier, Orderskuldebrev och Innehavarskuldebrev. Till skillnad mot Enkelt skuldebrev är dessa lättare att sälja vidare och ger borgenären ett tydligare rättsligt skydd.
Orderskuldebrev är ställt till en person/juridisk person och kan överlåtas genom att nuvarande borgenär skriver under överlåtelsen.
Innehavarskuldebrev innebär att den som har skuldebrevet i sin ägo när det förfaller har rätten att kräva in betalningen.

Kan en revers preskriberas?

Ja, alla skulder har preskriptionstid även om det varierar beroende på skuld. Är det ett lån till en privatperson är preskriptionstiden 10 år. Detta oavsett om det är löpande skuldebrev eller enkelt skuldebrev.
Dessa 10 år räknas från senaste preskriptionsavbrottet. Det kan exempelvis vara att gäldenären betalar en del av skulden eller önskar att få upprätta en avbetalningsplan. Det gäller även om borgenären skickar ut en skriftlig påminnelse eller ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %