Vad är Riksbanken?

Vad är Riksbanken?


Riksbanken är Sveriges centralbank, och är även den myndighet som av riksdagen har fått i uppdrag att ansvara för vår penningpolitik. Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla ett fast penningvärde, vilket man gör genom att hålla en låg och stabil inflation och verka för hållbar tillväxt och hög sysselsättning.

vad är riksbank


När andra banker lånar eller placerar pengar hos Riksbanken görs det till en ränta som kallas för reporäntan. Den är Riksbankens styrränta, som på detta sätt indirekt påverkar den allmänna ekonomiska utvecklingen. Reporäntan har stor påverkan på inflationen, och målet är den ska vara 2 % av den årliga förändringen i Konsumentprisindex. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån. Den kan öka av flera olika anledningar, till exempel om kostnaderna för att producera varor och tjänster ökar, eller om människor vill köpa mer än vad företagen kan tillverka. Riksbanken har möjlighet att stötta banker som hamnat i akut ekonomisk kris, om krisen är tillfällig och man tror att banken har en chans att överleva.

Nya pengar

Riksbanken är också ansvariga för att ge ut de sedlar och mynt som vi använder, samt för att förvalta Sveriges guld- och valutareserv. Ingen annan får trycka eller ge ut sedlar och mynt, både av säkerhetsskäl, och för att pengars värde minskar om det produceras för mycket av dem. År 2015 gjordes en större förändring, då vi bland annat fick en ny 200-kronorssedel och utseendet på de kvarvarande sedlarna och mynten ändrades. Sedlarna fick nya säkerhetsdetaljer som skydd mot förfalskning, och mynten blev mindre och lättare.

Betalningssätt

En annan av Riksbankens uppgifter är att främja säkra och effektiva betalningssätt, för att bibehålla ett så stabilt finansiellt system som möjligt. Detta gör man bland annat genom att övervaka och analysera det finansiella systemet, främst de fyra storbankerna SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank, för att tidigt hitta avvikelser och förändringar som kan påverka negativt. Två gånger om året publicerar man rapporten Finansiell stabilitet, där man beskriver de risker som finns och dess eventuella påverkan på bankernas stabilitet. Riksbanken samarbetar med Finansinspektionen, som reglerar finansiella företag, Finansdepartementet, som ansvarar för tillsynen, och Riksgälden, som ansvarar för insättningsgarantin.

Om Riksbanken

Riksbanken grundades redan år 1668, och har cirka 350 anställda med säte i Riksbankshuset i Stockholm. Den styrs av en direktion som består av sex ledamöter, utsedda av riksbanksfullmäktige, som i sin tur väljs av riksdagen. Det är direktionen som beslutar om reporäntan, bland annat. Fullmäktiges uppgift är att övervaka direktionen. Ledd av riksbankschefen ska direktionen arbeta för att nå Riksbankens mål, och fullmäktige får inte komma med förslag eller ta beslut, eftersom Riksbanken enligt lag är en självständig myndighet och inte får styras av politiker.

År 1969 instiftade Riksbanken ett pris i ekonomisk vetenskap. De delas ut årligen till en eller flera personer som har utfört ett framstående arbete inom området, och pristagarna utses av Kungliga Vetenskapsakademien på samma sätt som Nobelpristagarna. Även prissumman är densamma som för Nobelpriset, och den delas lika om det är flera pristagare. Det första priset år 1969 gick till Ragnar Frisch och Jan Tinbergen, och senaste mottagare var Oliver Hart och Bengt Holmström år 2016.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %